Boletín RIES

Boletín RIES

ISSN: 2445-3781


Boletín de periodicidade cuadrimestral da Rede de Investigación RIES (Rede de Inmigración, Educación e Sociedade), composta por sete Grupos de Investigación das Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo; coordinada polo Prof. Dr. Miguel Anxo Santos Rego, Catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, e cuxos integrantes contan cunha ampla traxectoria académica e experiencia investigadora.

Entre os obxectivos da Rede destacan o deseño de vías de intervención e desenvolvemento educativo para mellorar a inclusión social das persoas procedentes da inmigración, xunto á integración desde o ámbito familiar, escolar e social, formación integral laboral, procesos de adquisición de segundas linguas ou avaliación de programas.

No Boletín recóllense as actividades realizadas e previstas polos diferentes grupos que compoñen a rede (cursos, seminarios, proxectos e contratos de investigación, visitas e reunións científicas, estancias de investigación ...), dáse conta das experiencias educativas e investigadoras realizadas, á vez que se proporciona información acerca das novidades lexislativas (a nivel nacional e autonómico), editoriais e de próximos congresos a celebrar tanto no ámbito do noso país como no exterior.


Boletín de periodicidad cuatrimestral de la Red de Investigación RIES (Red de Inmigración, Educación y Sociedad), compuesta por siete Grupos de Investigación de las Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo; coordinada por el Prof. Dr. Miguel Ángel Santos Rego, Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, y cuyos integrantes cuentan con una amplia trayectoria académica y experiencia investigadora.

Entre los objetivos de la Red destacan el diseño de vías de intervención y desarrollo educativo para mejorar la inclusión social de las personas procedentes de la inmigración, junto a la integración desde el ámbito familiar, escolar y social, formación integral laboral, procesos de adquisición de segundas lenguas o evaluación de programas.

En el Boletín se recogen las actividades realizadas y previstas por los diferentes grupos que componen la red (cursos, seminarios, proyectos y contratos de investigación, visitas y reuniones científicas, estancias de investigación…), se da cuenta de las experiencias educativas e investigadoras realizadas, al tiempo que se proporciona información acerca de las novedades legislativas (a nivel nacional y autonómico), editoriales y de próximos congresos a celebrar tanto en el ámbito de nuestro país como en el exterior.


 

BOLETÍN Nº 13

portadaBoletin 13 Gallego

GALEGO               CASTELÁN 

pdf logo                  pdf logo

 


BOLETÍN Nº 12

portada12 red

GALEGO               CASTELÁN 

pdf logo                  pdf logo

 


BOLETÍN Nº 11

Bol11

GALEGO               CASTELÁN 

pdf logo                 pdf logo

 


BOLETÍN Nº 10

Portada Boletin 10 Galego

GALEGO               CASTELÁN 

pdf logo                  pdf logo

 


BOLETÍN Nº 9

Portada Boletin 9 Galego

GALEGO               CASTELÁN 

pdf logo                  pdf logo


BOLETÍN Nº 8

BOLRIES8

GALEGO            CASTELÁN

 pdf logo                  pdf logo

 


 BOLETÍN Nº 7

bol7

 GALEGO            CASTELÁN

 pdf logo               pdf logo

  


 BOLETÍN Nº 6

Boletin6

GALEGO            CASTELÁN

pdf logo               pdf logo

  


BOLETÍN Nº 5

portada botetin V

GALEGO

pdf logo

  


BOLETÍN Nº 4

portada boletin4 galego

      GALEGO          CASTELÁN 

 pdf logo               pdf logo

  


BOLETÍN Nº 3

BOLET 3 PORT GAL 

GALEGO

pdf logo

  


 BOLETÍN Nº 2

PORTADA BOLETIN 2 GALEGO 

   GALEGO          CASTELÁN

pdf logo              pdf logo

  


BOLETÍN Nº 1

 BOLETIN 1 PORTADA

    GALEGO          CASTELÁN

pdf logo              pdf logo

 


BOLETÍN Nº 0

 

 BOLETIN 0 PORTADA

  GALEGO         CASTELÁN

pdf logo             pdf logo

 

 

Home