Outros enlaces de interese

 

IAIE0 iaie logo

 

A ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (IAIE) REÚNE EDUCADORES/AS PROFESIONAIS INTERESADOS EN CUESTIÓNS DE DIVERSIDADE E EQUIDADE NA EDUCACIÓN.

 

 

VER WEB

 


 

 

MÁSTER EN INTERVENCIÓN E EMANCIPACIÓN DE MOZOS/AS EN CONFLITO SOCIAL

 

MÁSTER DIRIXIDO Á FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS NO TRABALLO DE AUTONOMÍA E EMANCIPACIÓN DE MOZOS TUTELADOS E RESIDENTES EN RECURSOS DE AUTONOMÍA; EX TUTELADOS; EN GARDA; CON MEDIDAS XUDICIAIS; E CON PROBLEMAS DE ABSENTISMO ESCOLAR.

 

OS SEUS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS SON:IVMASTER BANNER

- PREPARAR PARA O ACOMPAÑAMENTO E FOMENTO DA AUTONOMÍA E A EMANCIPACIÓN DE MOZAS EN CONFLITO SOCIAL.

- CAPACITAR PARA A XESTIÓN E FUNCIONAMENTO DE RECURSOS RESIDENCIAIS DE MOZOS EN CONFLITO SOCIAL.

- COÑECER O SISTEMA DE PROTECCIÓN E REFORMA DE MENORES EN GALICIA.

ORGANIZAN: DEPARTAMENTO DE TEORÍA DA EDUCACIÓN, HISTORIA DA EDUCACIÓN E PEDAGOXÍA SOCIAL (UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA) E IGAXES3.

 

 

VER WEB

 


 

 

AEOP

 

A ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA FOI CREADA EN 1979 COA FINALIDADE PROMOVER O DESENVOLVEMENTO E O COÑECEMENTO CIENTÍFICO DA O1LOGO AEOPRIENTACIÓN E A PSICOPEDAGOXÍA ENTRE OS PROFESIONAIS QUE INTERVEÑEN NESTAS ACTIVIDADES.

ESTÁ VENCELLADA Á INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR EDUCATIONAL AND VOCATIONAL GUIDANCE (IAEVG).

 

VER WEB

 


 

AIESAD

 

A ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA É UNHA ENTIDADE SEN ÁNIMO DE LUCRO CUXA CREACIÓN DERIVA DA RESOLUCIÓN ADOPTADA DURANTE O I SIMPOSIO IBEROAM2LOGO AIESADERICANO DE REITORES DE UNIVERSIDADES ABERTAS, REUNIDOS EN MADRID DO 5 AO 10 DE OUTUBRO DE 1980, QUENES PARA IMPULSAR A EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA EN BENEFICIO DOS POBOS DE IBEROAMÉRICA, CONSIDERARON CONVINTE CREAR UN MECANISMO PERMANENTE DE INFORMACIÓN, COORDINACIÓN E COOPERACIÓN, DANDO LUGAR AO NACEMENTO DA AIESAD.


VER WEB

 


 

PAHO

 3LOGO PAHO

PAHO É O ACRÓNIMO DA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DA SAÚDE (OPS EN GALEGO) E QUE CONTA CON 110 ANOS DE EXPERIENCIA ADICADOS A MELLORAR A SAÚDE E AS CONDICIÓNS DE VIDA DOS POBOS AMERICANOS.

GOZA DE RECOÑECEMENTO INTERNACIONAL COMO PARTE DO SISTEMA DAS NACIÓNS UNIDAS, E ACTÚA COMO OFICINA REXIONAL PARA AS AMÉRICAS DA OMS. DENTRO DO SISTEMA INTERAMERICANO, É O ORGANISMO ESPECIALIZADO EN SAÚDE.

 

VER WEB

 


 

OMS

 

A ORGANIZACIÓN MUNDIAL DA SAÚDE É A AUTORIDADE DIRECTIVA E COORDINADORA DA ACCIÓN SANITARIA NO SISTEMA DAS NACIÓNS UNIDAS. É A RESPONSABLE DE DESEMPEÑAR 4LOGO OMSUNHA FUNCIÓN DE LIDERAZGO NOS ASUNTOS SANITARIOS MUNDIAIS, CONFIGURAR A AXENDA DAS INVESTIGACIÓNS EN SAÚDE, ESTABLECER NORMAS E OPCIÓNS DE POLÍTICA BASEADAS NA EVIDENCIA, PRESTAR APOIO TÉCNICO AOS PAÍSES E VIXIAR AS TENDENCIAS SANITARIAS MUNDIAIS.


VER WEB

 


 

BIBLIOTECA DIXITAL MUNDIAL

ESTA IDEA ORIXINAL DO BIBLIOTECARIO DO CONGRESO DOS EE.UU. NO ANO 2005, XURDIU CO PROPÓSITO DE CREAR UNHA COLECCIÓN EN INTERNET, DE FÁCIL ACCESO, DE TODOS OS TESOUROS CULTURAIS DO MUNDO DE XEITO GRATUITO E EN FORMATO MULTILÍNGÜE.

OS SEUS OBXECTIVOS SON:5logo bibliot dig mundial

-PROMOVER O ENTENDEMENTO INTERNACIONAL E INTERCULTURAL

-AMPLIAR A CANTIDADE E A VARIEDADE DE CONTIDOS CULTURAIS EN INTERNET

-FACILITAR RECURSOS AOS EDUCADORES E AO PÚBLICO EN XERAL

-PERMITIR ÁS INSTITUCIÓNS ASOCIADAS REDUCIR A DISTANCIA  DIXITAL "DENTRO DE" E "ENTRE" OS PAÍSES

INCLÚE MANUSCRITOS, MAPAS, LIBROS POUCO COMÚNS, PARTITURAS MUSICAIS, GRAVACIÓNS, PELÍCULAS, FOTOGRAFÍAS, DEBUXOS ARQUITECTÓNICOS... PÓDESE EXPLORAR DE MODO SINXELO SEGÚN LUGAR, ÉPOCA, TEMA, CLASE DE ARTIGO OU INSTITUCIÓN COLABORADORA.

 

VER WEB

 


 

UNESCO6LOGO UNESCO

 

ESTA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL TENTA CREAR CONDICIÓNS PROPICIAS PARA UN DIÁLOGO ENTRE AS CIVILIZACIÓNS, AS CULTURAS E OS POBOS, FUNDAMENTADO NO RESPETO DOS VALORES COMÚNS A TODOS ELES. A SÚA MISIÓN CONSISTE EN CONTRIBUIR Á CONSOLIDACIÓN DA PAZ, A ERRADICACIÓN DA POBREZA, O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E O DIÁLOGO INTERCULTURAL MEDIANTE A EDUCACIÓN, AS CIENCIAS, A CULTURA, A COMUNICACIÓN E A INFORMACIÓN.

 

VER WEB

 


 

FECYT

 

A "FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA" (FECYT) É UNHA FUNDACIÓN PÚBLICA NADA EN 2001, E CUXA MISIÓN É IMPULSAR A CIENCIA E A INNOVACIÓN PROMOVENDO O SEU ACERCAMENTO Á SOCIEDADE E DANDO RESPOSTAS ÁS NECESIDADES DO "SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EMPRESA" (SECTE).7FECYT

A FUNDACIÓN TRABALLA CO OBXECTIVO DE SER RECOÑECIDA POLO CONXUNTO DA SOCIEDADE ESPAÑOLA COMO REFERENTE CLAVE NA DIVULGACIÓN, INFORMACIÓN E MEDICIÓN DE CIENCIA E INNOVACIÓN PARA CONTRIBUIR AO DESENROLO DUNHA ECONOMÍA BASEADA NO COÑECEMENTO E ESTA É A SÚA VISIÓN PARA O 2015.

 

VER WEB

 


 

FEGAMP

 A "FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS" (FEGAMP) É UN ORGANISMO CONSTITUÍDO POLOS 315 CONCELLOS, AS CATRO DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS E AS NOVE ENTIDADES MENORES EXISTENTES NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

O FUNCIONAMENTO DA FEGAMP COMO ENTIDADE DEFENSORA DOS INTERESES DA ADMINISTRACIÓN LOCAL GALEGA ASÉNTASE, ENTRE OUTROS, NOS SEGUINTES PRINCIPIOS XERAIS: O FOMENTO E A DEFENSA DA AUTONOMÍA DAS ENTIDADES LOCAIS; A PROMOCIÓN, REPRESENTACIÓN E DEFENSA DOS INTERESES DA ADMINISTRACIÓN LOCAL DIANTE DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS P8FEGAMPÚBLICAS; A PROMOCIÓN E O DESENVOLVEMENTO DA CULTURA E DA LINGUA GALEGA NO ÁMBITO MUNICIPAL; A REIVINDICACIÓN ANTE OS CORRESPONDENTES PODERES PÚBLICOS DE NOVAS COTAS COMPETENCIAIS PARA AS ENTIDADES LOCAIS; O FOMENTO DA PARTICIPACIÓN CIDADÁ NA VIDA LOCAL, E CALQUERA OUTRA ACCIÓN QUE AFECTE OU INCIDA DE FORMA DIRECTA OU INDIRECTA NOS SEUS ASOCIADOS OU NA PROPIA FEDERACIÓN.

 

VER WEB

 


 

RECURSOS EN REDE

PRESENTACIÓN DUN COMPENDIO DE MÁIS DE TRINTA WEBS LEVADO A CABO POLO PROF. LÓPEZ MENESES DA UNIV. PABLO DE OLAVIDE, QUE PERMITEN FACER PROCURAS DE RECURSOS PARA A APRENDIZAXE (PROCURA DE ARTIGOS, ENTIDADES CIENTÍFICAS INTERNACIONAIS, ADMINISTRACIÓN...).

VER WEB

 

 

Home