Solicitamos o seu permiso para obter datos estatísticos da súa navegación nesta web, en cumprimento do Real  Decreto-Lei 13/2012.

Se continúa navegando consideramos que acepta o uso de cookies

 

MENÚ DE PUBLICACIÓNS


BOEnews

DOG

OUTRAS 

 


BOE


< !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • Extracto da Resolución do 19 de xullo de 2018, da Presidencia da Axencia Estatal de Investigación, pola que se aproba a convocatoria de tramitación anticipada para o ano 2018 do procedemento de concesión de axudas correspondentes aos Proxectos de I+D+i «Programación Conxunta Internacional», contempladas no Programa Estatal de I+D+i Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2017-2020. BOE Núm. 178 Martes, 24de xullo de 2018 Páx. 48818-48820. https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-B-2018-38912.pdf
 • Resolución do 6 de xullo de 2018, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, na Escala de Profesores de Investigación dos Organismos Públicos de Investigación. BOE Núm. 174 Xoves, 19 de xullo de 2018 Páx. 72606-72616. https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10149.pdf
 • Resolución do 9 de xullo de 2018, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, na Escala de Científicos Titulares dos Organismos Públicos de Investigación. BOE Núm. 174 Xoves, 19 de xullo de 2018 Páx. 72617-72677. https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10150.pdf
 • Resolución do 10 de xullo de 2018, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, na Escala de Investigadores Científicos dos Organismos Públicos de Investigación. BOE Núm. 174 Xoves, 19 de xullo de 2018 Páx. 72681-72699. https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10152.pdf 
< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • Orde ECD/482/2018, do 4 de maio, pola que se regulan os Premios Nacionais de Bacharelato. BOE Núm. 115 Venres, 11 de abril de 2018 Páx. 49812-49817. https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/11/pdfs/BOE-A-2018-6348.pdf
 • Real Decreto 188/2018, do 2 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público nos ámbitos de persoal docente non universitario da Administración Xeral do Estado, Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, e de estabilización de persoal docente non universitario da Administración Xeral do Estado, para o ano 2018. BOE Núm. 81 Martes, 3 de abril de 2018 Páx. 35164-35176. https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4553.pdf
 • Resolución do 20 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convoca a celebración da proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior da formación profesional do sistema educativo, no ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 82 Mércores, 4 de abril de 2018 Páx. 35480-35506. https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-4604.pdf
 • Resolución d0 4 de abril de 2018, da Subsecretaría, pola que se convocan procedementos de ingreso e de reserva por discapacidade aos Corpos de Profesores de Ensinanza Secundaria, Profesores de Música e Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas e Deseño e de Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como procedemento de acceso ao Corpo de Profesores de Ensinanza Secundaria. BOE Núm. 84 Venres, 6 de abril de 2018 Páx. 35997-36044. https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/06/pdfs/BOE-A-2018-4696.pdf
 • Resolución do 2 de abril de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convoca proba para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para maiores de dezaoito anos en no ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 84 Venres, 6 de abril de 2018 Páx. 36330-36345. https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/06/pdfs/BOE-A-2018-4729.pdf
 • < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 26 de febreiro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensinanza Secundaria, Formación Profesional ou de Ensinanzas de Réxime Especial que desexen acoller durante a súa estancia profesional, a un docente estranxeiro para o curso 2018/2019. BOE Núm. 71 Xoves, 22 de marzo de 2018 Páx. 32143-32150. https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/22/pdfs/BOE-A-2018-4029.pdf
  • Resolución do 14 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se publica a convocatoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao Corpo de Profesores de Ensinanza Secundaria, de acceso ao Corpo de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, e de ingreso ao Corpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, ao Corpo de Mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos Corpos de Profesores de Ensinanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional e Mestres. BOE Núm. 71 Xoves, 22 de marzo de 2018 Páx. 32094-32096. https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/22/pdfs/BOE-A-2018-4014.pdf
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 29 de maio de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do 29 de maio de 2017, da Conferencia Xeral de Política Universitaria, polo que se determinan as datas límite de preinscrición, de publicación de listas de admitidos e de inicio do período de matriculación nas universidades públicas para o curso académico 2017-2018. BOE Núm. 136, Xoves 8 de xuño de 2017 Páx. 46759. https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/08/pdfs/BOE-A-2017-6503.pdf
  • Extracto da Resolución da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación e da Presidencia da Axencia Estatal de Investigación, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2017 do procedemento de concesión de axudas a proxectos de I+D+I correspondentes ao Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 140, Martes 13 de xuño de 2017 Páx. 44441-44443. https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-B-2017-36906.pdf

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 9 de maio de 2017, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se modifican Resolucións do 17 de xuño de 2015, polas que se aproban as convocatorias para o ano 2015 do procedemento de concesión de axudas no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 114 Sábado, 13 de maio de 2017 Páx. 39753-39755. https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5301.pdf
  • Resolución do 10 de maio de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convoca proba para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para maiores de dezaoito anos no ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 116 Martes, 16 de maio de 2017 Páx. 40394-40409. https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5443.pdf
  • Resolución do 11 de maio de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real Decreto-lei 6/2017, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público nos ámbitos de persoal docente non universitario e universitario, Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e Corpos de Policía dependentes das Comunidades Autónomas para 2017. BOE Núm. 119 Venres, 19 de maio de 2017 Páx. 41171. https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/19/pdfs/BOE-A-2017-5558.pdf 
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 10 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se publica a convocatoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso aos Corpos de Profesores de Ensinanza Secundaria, Profesores de Música e Artes Escénicas, Profesores Técnicos de Formación Profesional e Corpo de Mestres, así como procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos Corpos de Profesores de Ensinanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional e Mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.BOE Núm. 92 Martes, 18 de abril de 2017 Páx. 30424-30426. https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/18/pdfs/BOE-A-2017-4247.pdf
  • Real Decreto-lei 6/2017, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público nos ámbitos de persoal docente non universitario e universitario, Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e Corpos de Policía dependentes das Comunidades Autónomas para 2017. BOE Núm. 78 Sábado, 1 de abril de 2017 Páx. 25257-25268. https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/01/pdfs/BOE-A-2017-3546.pdf
  • Resolución do 23 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Fundación Española para a Ciencia e Tecnoloxía, para a organización de Campus Científicos de Verán para alumnos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. BOE Núm. 79 Luns, 3 de abril de 2017 Páx. 25618-25639. https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/03/pdfs/BOE-A-2017-3677.pdf
  • Resolución do 27 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica o Convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo, entidade colaboradora, para a xestión de axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa destinadas a Mestres e a Titulados en Máster en Profesorado de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, durante o ano 2017. BOE Núm. 80 Martes, 4 de abril de 2017 Páx. 25825-25833. https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-A-2017-3719.pdf
  • Resolución do 27 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica o Convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo, entidade colaboradora, para a xestión de axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa no ano 2017. BOE Núm. 80 Martes, 4 de abril de 2017 Páx. 25834-25844. https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-A-2017-3720.pdf
  • Resolución do 11 de abril de 2017, da Subsecretaría, pola que se convoca procedemento selectivo de ingreso ao Corpo de Mestres para prazas do ámbito de xestión territorial do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 90 Sábado 15 de abril de 2017 Páx. 30001-30029. https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/15/pdfs/BOE-A-2017-4168.pdf
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 8 de marzo de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convoca no ano 2017 a proba para a obtención do título de Bacharel para persoas maiores de vinte anos no ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 62 Martes, 14 de marzo de 2017 Páx. 18650-18664. https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2765.pdf
  • Orde ECD/248/2017, do 8 de marzo, pola que se establecen as bases reguladoras das becas para a formación especializada en áreas e materias educativas desenvolvidas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 66 Sábado, 18 de marzo de 2017 Páx. 19963-19972. https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/18/pdfs/BOE-A-2017-3014.pdf
  • Resolución do 10 de marzo de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensinanza Secundaria, Formación Profesional ou de Ensinanzas de Réxime Especial que desexen acoller, durante a súa estancia profesional, a un docente de Alemaña, Austria, Bélxica, Francia, Italia, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda ou Suíza, para o  curso 2017/2018. BOE Núm. 74 Martes, 28 de marzo de 2017 Páx. 23171-23179. https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/28/pdfs/BOE-A-2017-3355.pdf
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 13 de febreiro de 2017, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, na Escala de Técnicos Especializados dos Organismos Públicos de Investigación. BOE Núm. 43 Luns, 20 de febreiro de 2017 Páx. 11307-11365. https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/20/pdfs/BOE-A-2017-1725.pdf
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 15 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se publica a convocatoria de concurso de traslados de ámbito estatal correspondente a corpos de funcionarios docentes. BOE Núm. 266 Xoves, 3 de novembro de 2016 Páx. 76426. https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/03/pdfs/BOE-A-2016-10128.pdf
  • Orde ECC/1744/2016, do 24 de outubro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de becas Fulbright pola Secretaría de Estado de Comercio. BOE Núm. 267 Venres, 4 de novembro de 2016 Páx. 76854-76861. https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/pdfs/BOE-A-2016-10195.pdf
  • Resolución do 14 de novembro de 2016, da Presidencia da Axencia Estatal de Investigación, pola que se modifica a do 2 de decembro de 2015, pola que se aproba a convocatoria, correspondente ao ano 2015, de diversas actuacións contempladas no Subprograma Estatal de Formación e no Subprograma Estatal de Incorporación, do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 283 Mércores, 23 de novembro de 2016 Páx. 82187-82188. https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/23/pdfs/BOE-A-2016-11049.pdf

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 13 de outubro de 2016, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes dos Corpos de Catedráticos e Profesores de Ensinanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos e Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas, Catedráticos, Profesores e Mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño, e de Mestres, para a provisión de prazas no ámbito de xestión territorial do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 257 Luns, 24 de outubro de 2016 Páx. 74124-74158. https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-A-2016-9714.pdf
  • Resolución do 13 de outubro de 2016, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso de traslados entre funcionarios dos Corpos de Inspectores ao Servizo da Administración Educativa e Inspectores de Educación para a provisión de prazas no ámbito de xestión territorial do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 257 Luns, 24 de outubro de 2016 Páx.74159-74167. https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-A-2016-9715.pdf

   

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 1 de setembro de 2016, da Presidencia da Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, pola que se convoca concurso específico para a provisión de postos de traballo. BOE Núm. 220 Luns, 12 de setembro de 2016 Páx. 65521-65554. https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/12/pdfs/BOE-A-2016-8365.pdf

   

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 31 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se modifica a do 12 de xaneiro de 2015, pola que se convocan axudas correspondentes ao ano 2014, para a promoción de emprego de mozos e implantación da Garantía Xuvenil en I+D+i no Subprograma Estatal de Incorporación, do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 138 Mércores, 8 de xuño de 2016 Páx. 38357-38358. https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/08/pdfs/BOE-A-2016-5618.pdf
  • Resolución do 7 de xuño de 2016, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se amplía o prazo de resolución da convocatoria Retos-Colaboración 2016. BOE Núm. 145 Xoves, 16 de xuño de 2016 Páx. 40087-40088. https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/16/pdfs/BOE-A-2016-5888.pdf

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 18 de maio de 2016, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do 18 de maio de 2016, da Conferencia Xeral de Política Universitaria, polo que se determinan as datas límite de preinscrición, de publicación de listas de admitidos e de inicio do período de matriculación nas universidades públicas para o curso académico 2016-2017. BOE Núm. 123 Sábado, 21 de maio de 2016 Páx. 34131. https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/21/pdfs/BOE-A-2016-4888.pdf
  • Resolución do 27 de abril de 2016, do Centro de Investigacións Sociolóxicas, pola que se convoca o XXV Curso de posgrao de formación de especialistas en Investigación Social Aplicada e Análise de Datos 2016-2017. BOE Núm. 110 Venres, 6 de maio de 2016 Páx. 30824-30827. https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4378.pdf
  • Resolución do 9 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convoca a proba libre para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para maiores de dezaoito anos no ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 114 Mércores, 11 de maio de 2016 Páx. 31224-31238. https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/11/pdfs/BOE-A-2016-4496.pdf

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 7 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se publica a convocatoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao Corpo de Inspectores de Educación e aos Corpos de Profesores de Ensinanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional e Mestres, así como procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira de ditos Corpos de Profesores e Mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. BOE Núm. 94 Martes, 19 de abril de 2016 Páx. 26606-26608. https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-A-2016-3753.pdf
  • Orde PRE/593/2016, do 21 de abril, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión polo Centro de Investigacións Sociolóxicas de subvencións para formación e investigación en materias de interese para o Organismo. BOE Núm. 99 Luns, 25 de abril de 2015 Páx. 28016-28023. https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/25/pdfs/BOE-A-2016-3969.pdf
  • Resolución do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convoca a celebración da proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior da formación profesional inicial do sistema educativo, no ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 82 Martes, 5 de abril de 2016 Páx. 23821-23843. https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/05/pdfs/BOE-A-2016-3251.pdf
  • Orde ECD/492/2016, do 4 de abril, pola que se convoca procedemento para ingreso e acceso no Corpo de Profesores de Ensinanza Secundaria, así como a adquisición de novas especialidades. BOE Núm. 85 Venres, 8 de abril de 2016 Páx. 24787-24828. https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3380.pdf
  • Extracto da Resolución do 16 de marzo de 2016, da Secretaria de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se convocan os Premios Estatais ao Voluntariado Social para o ano 2016. BOE Núm. 86 Sábado, 9 de abril de 2016 Páx. 16918-16919. https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-B-2016-13549.pdf

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 7 de marzo de 2016, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se abre prazo extraordinario para a presentación de solicitudes para a convocatoria de tramitación anticipada do ano 2016 para a concesión das axudas correspondentes á convocatoria Retos-Colaboración do Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 58 Martes, 8 de marzo de 2016 Páx. 18737. https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/08/pdfs/BOE-A-2016-2361.pdf
  • Resolución do 3 de marzo de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica o ofrecemento da Embaixada de Francia de becas de investigación dun mes de duración durante o ano 2016. BOE Núm. 63 Luns, 14 de marzo de 2016 Páx. 19821-19822. https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/14/pdfs/BOE-A-2016-2554.pdf

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de verán para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo. BOE Núm. 106 Luns, 4 de maio de 2015 Páx. 38658-38671. http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/04/pdfs/BOE-A-2015-4924.pdf
  • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2015, do Centro de Investigacións Sociolóxicas, pola que se convoca o XXIV Curso de posgrao de Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada e Análise de Datos 2015-2016. BOE Núm. 107 Martes, 5 de maio de 2015 Páx. 39399-39402. http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4994.pdf
  • RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2015, da Presidencia da Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, pola que se convocan becas de introdución á investigación para estudantes de posgrao, no marco del Programa "Xunta para a Ampliación de Estudos". BOE Núm. 107 Martes, 5 de maio de 2015 Páx. 39403-39408. http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4995.pdf
  • RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Educación na ensinanza non universitaria correspondentes ao ano 2015, nas seguintes categorías: centros docentes, carreira académica de investigación e innovación educativa, entidades para a promoción educativa e equipos docentes. BOE Núm. 109 Xoves, 7 de maio de 2015 Páx. 40353-40370. http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/07/pdfs/BOE-A-2015-5105.pdf
  • RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convoca curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva establecido no artigo 134.1 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. BOE Núm. 113 Martes, 12 de maio de 2015 Páx. 41003-41011. http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5257.pdf
  • RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2015, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2015 de axudas para accións de dinamización da comunicación de resultados científico-técnicos ou da innovación en congresos internacionais de alto nivel, contempladas no Programa Estatal de I+D+I Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 114 Mércores, 13 de maio de 2015 Páx. 41343-41362. http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5318.pdf
  • RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2015, do Real Padroado sobre Discapacidade, pola que se convocan os Premios Raíña Letizia 2015, de Rehabilitación e de Integración. BOE Núm. 115 Xoves, 14 de maio de 2015 Páx. 41692-41697. http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5365.pdf

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2015, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2015 do procedemento de concesión de axudas correspondentes ás accións de dinamización "Proxectos Europa Excelencia", do Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Xeración de Coñecemento, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 96 Mércores, 22 de abril de 2015 Páx. 35181-35203. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4366.pdf
  • ORDE ECD/676/2015, do 13 de abril, pola que se convoca procedemento selectivo de ingreso ao Corpo de Mestres para prazas do ámbito de xestión territorial do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 93 Sábado, 18 de abril de 2015 Páx. 34108-34133.http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/18/pdfs/BOE-A-2015-4230.pdf
  • RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se valida a do 30 de decembro de 2014, pola que se aproba a convocatoria do ano 2015 para a concesión de axudas EMPLEA, na modalidade titulados universitarios, dentro do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 97 Xoves, 23 de abril de 2015 Páx. 35844-35845. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4447.pdf
  • RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se valida a do 30 de decembro de 2014, pola que se aproba a convocatoria de tramitación anticipada do ano 2015, para a concesión das axudas correspondentes á convocatoria Retos-Colaboración do Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 97 Xoves, 23 de abril de 2015 Páx. 35846-35847. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4448.pdf
  • RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2015, da Universidade Internacional Menéndez Pelayo, pola que se convocan becas completas e becas de matrícula para a asistencia ás actividades académicas que se celebrarán nas súas sedes durante o ano 2015. BOE Núm. 101 Martes, 28 de abril de 2015 Páx. 37024-37037. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4635.pdf
  • ORDE ECD/761/2015, do 27 de abril, pola que se establecen as bases reguladoras da convocatoria de axudas Erasmus.es, financiadas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no marco do Programa Erasmus+, para a mobilidade de estudantes de institucións de educación superior, e se aproba a convocatoria en concorrencia competitiva correspondente ao curso académico 2015-2016. BOE Núm. 102 Mércores, 29 de abril de 2015 Páx. 37398-37407. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4706.pdf
  • RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2015, da secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan subvencións para o Subprograma de Movilidade dentro do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016 en I+D+i. BOE Núm. 94 Luns 20 de abril de 2015 Páx. 34620-34644. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/20/pdfs/BOE-A-2015-4272.pdf
  • RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os premios do XXVIII Certame "Mozos Investigadores" para 2015. BOE Núm. 95 Martes, 21 de abril de 2015 Páx. 34777-34787. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4307.pdf
  • Resolución do 27 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convoca no ano 2015 a proba para a obtención do título de Bacharel para persoas maiores de vinte anos no ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 79 Xoves, 2 de abril de 2015 Páx. 28027-28040. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/02/pdfs/BOE-A-2015-3588.pdf
  • Resolución do 23 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se modifica a do 2 de outubro de 2014, pola que se conceden as axudas convocadas pola Orde ECD/527/2014, do 1 de abril, pola que se establecen as bases reguladoras da convocatoria de axudas Erasmus.es, no marco do Programa "Erasmus+", para a mobilidade de estudantes de institucións de educación superior e se aproba a convocatoria en concorrencia competitiva correspondente ao curso académico 2014-2015. BOE Núm. 81 Sábado, 4 de abril de 2015 Páx. 28897-28901. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/04/pdfs/BOE-A-2015-3646.pdf
  • Resolución do 20 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria Europa Centros Tecnolóxicos do ano 2015 para a concesión de axudas dentro do Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación, 2013-2016. BOE Núm. 82 Luns, 6 de abril de 2015 Páx. 29285-29304. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/06/pdfs/BOE-A-2015-3686.pdf
  • Resolución do 10 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en Seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2015-2016. BOE Núm. 83, Martes, 7 de abril de 2015 Páx. 29600-29609. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3728.pdf
  • Resolución do 10 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas a entidades locais territoriais e entidades públicas dependentes das entidades locais territoriais para o mantemento de aulas de formación aberta, flexible e a distancia mediante tecnoloxías da información e a comunicación a través de Aula Mentor. BOE Núm. 83, Martes, 7 de abril de 2015 Páx. 29610-29618. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3729.pdf
  • CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución do 20 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria Europa Centros Tecnolóxicos do ano 2015 para a concesión de axudas dentro do Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación, 2013-2016. BOE Núm. 85 Xoves, 9 de abril de 2015 Páx. 30074. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/09/pdfs/BOE-A-2015-3806.pdf
  • Resolución do 30 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2015 do procedemento de concesión de axudas correspondentes ás accións de dinamización de carácter internacional Europa Investigación, contempladas no Programa Estatal de I+D+I Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 86 Venres, 10 de abril de 2015 Páx. 31276-31296. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3879.pdf
  • Resolución do 9 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de estancias profesionais en Alemaña, Austria, Bélxica, Francia, Italia, o Reino Unido, a República de Irlanda e Suíza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira pertencente aos corpos de Mestres de Educación Infantil e Primaria, Profesores de Ensinanza Secundaria, Catedráticos de Ensinanza Secundaria, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Catedráticos de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores de Artes Plásticas e Deseño, para o curso 2015/2016. BOE Núm. 89 Martes, 14 de abril de 2015 Páx. 31742-31761. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/14/pdfs/BOE-A-2015-4017.pdf
  • Resolución do 24 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensinanza Secundaria, Formación Profesional ou de Ensinanzas de Réxime Especial que desexen acoller, durante a súa estancia profesional, a un docente de Alemaña, Austria, Bélxica, Francia, Italia, Países Baixos, o Reino Unido, a República de Irlanda ou Suíza, para o curso 2015/2016. BOE Núm. 90 Mércores, 15 de abril de 2015 Páx. 32085-32087. http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4080.pdf

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2015, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se convocan becas de verano para la formación en desarrollo tecnológico dirigidas a recién licenciados y a estudiantes universitarios de titulaciones superiores, que estén cursando los últimos cursos de la carrera. BOE nº 63 de 14/03/2015, Páx. 23634 a 23648. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2733.pdf
  • Resolución do 10 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se modifica a do 2 de outubro de 2014, pola que se conceden as axudas convocadas por Orde ECD/527/2014, do 1 de abril, pola que se establecen as bases reguladoras da convocatoria de axudas Erasmus.es, no marco do Programa "Erasmus+", para mobilidade de estudantes de institucións de educación superior e se aproba a convocatoria correspondente ao curso académico 2014-2015. BOE Núm. 55 Xoves, 5 de marzo de 2015 Páx. 20397-20398. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2368.pdf
  • Resolución do 10 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se convocan os Premios Nacionais de Fin de Carreira de Educación Universitaria destinados a quen concluísen os estudos no curso académico 2011-2012. BOE Núm. 58 Luns, 9 de marzo de 2015 Páx. 21928-21943. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2527.pdf
  • Resolución do 10 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publica a adxudicación provisional de axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo. BOE Núm. 63 Sábado, 14 de marzo de 2015 Páx. 23626. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2730.pdf
  • Resolución do 16 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan becas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de Bacharelato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinanzas Deportivas, de Ensinanzas Profesionais de Música e Danza e de Idiomas de Nivel Intermedio e Avanzado para o ano 2015. BOE Núm. 64 Luns, 16 de marzo de 2015 Páx. 23832-23837.http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2796.pdf
  • Corrección de erros da Resolución do 1 de decembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para a elaboración de recursos didácticos para a súa incorporación ás plataformas de acceso público do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 66 Mércores, 18 de marzo de 2015 Páx. 24357. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2910.pdf
  • Resolución do 16 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas de prezos públicos por matrícula en programas de doutoramento a beneficiarios de axudas de Formación de Profesorado Universitario, correspondentes ao curso 2013-2014. BOE Núm. 68 Venres, 20 de marzo de 2015 Páx. 24844-24859. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/20/pdfs/BOE-A-2015-2996.pdf
  • Resolución do 18 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se publica a convocatoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao Corpo de Inspectores de Educación e de Mestres e de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do Corpo de Mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. BOE Núm. 71 Martes, 24 de marzo de 2015 Páx. 25470. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3132.pdf
  • Resolución do 16 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se corrixen erros na do 2 de outubro de 2014, pola que se conceden as axudas convocadas pola Orde ECD/527/2014, do 1 de abril, pola que se establecen as bases reguladoras da convocatoria de axudas Erasmus.es, financiadas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do Programa "Erasmus+", para a mobilidade de estudantes de institucións de educación superior e se aproba a convocatoria en concorrencia competitiva correspondente ao curso académico 2014-2015. BOE Núm. 75 Sábado, 28 de marzo de 2015 Páx. 26757-26758. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/28/pdfs/BOE-A-2015-3361.pdf
  • Resolución do 20 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publica a adxudicación provisional da convocatoria de axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Master en Profesorado de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas e a Mestres. BOE Núm. 75 Sábado, 28 de marzo de 2015 Páx. 26759. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/28/pdfs/BOE-A-2015-3362.pdf
  • Resolución do 17 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar nun programa de inmersión lingüística en colonias de vacacións para 2015. BOE Núm. 77 Martes, 31 de marzo de 2015 Páx. 27365-27371. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3483.pdf
  • RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas por matrícula en programas de doutorado a beneficiarios do subprograma de formación do profesorado universitario, correspondentes ao curso 2014-2015.BOE Núm. 77 Martes, 31 de marzo de 2015 Páx. 27372-27415. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3484.pdf

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución de 5 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se modifica o prazo de presentación de solicitudes correspondentes á convocatoria 2014 das axudas para a promoción de emprego xuvenil e implantación da Garantía Xuvenil en I+D+i no Subprograma Estatal de Incorporación, do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 36 Mércores, 11 de febreiro de 2015 Páx. 11772.  http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/11/pdfs/BOE-A-2015-1350.pdf
  • Resolución do 9 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se convocan axudas correspondentes ao ano 2014, para actuacións do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 42 Mércores, 18 de febreiro de 2015 Páx. 13536-13574. http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/18/pdfs/BOE-A-2015-1649.pdf
  • RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria correspondiente al curso académico 2014-2015. http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2368.pdf
  • Resolución do 13 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se modifica a do 12 de xaneiro de 2015, pola que se convocan axudas correspondentes ao ano 2014, para a promoción de emprego xuvenil e implantación da Garantía Xuvenil en I+D+i no Subprograma Estatal de Incorporación, do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 46 Luns, 23 de febreiro de 2015 Páx. 15686-15688.  http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/23/pdfs/BOE-A-2015-1832.pdf
  • Resolución do 30 de decembro de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria do ano 2015 para a concesión de axudas EMPLEA, na modalidade titulados universitarios, dentro do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 47 Martes, 24 de febreiro de 2015 Páx. 15966-15995.  http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1887.pdf
  • Resolución do 16 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar no programa "Campus Científicos de Verán" para alumnos de ensinanza secundaria e bacharelato durante o ano 2015. BOE Núm. 48 Mércores, 25 de febreiro de 2015 Páx. 16031-16038. http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/25/pdfs/BOE-A-2015-1910.pdf
  • ORDE ECD/297/2015, do 23 de febreiro, pola que se convocan becas para a formación e investigación. BOE Núm. 48 Mércores, 25 de febreiro de 2015 Páx. 16039-16064. http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/25/pdfs/BOE-A-2015-1911.pdf
  • RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se corrigen errores en la de 16 de enero de 2015, por la que se aprueba la convocatoria de los programas de becas MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura para el curso académico 2015-2016. http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/25/pdfs/BOE-A-2015-1904.pdf

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 12 de xaneiro de 2015, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se convocan axudas correspondentes ao ano 2014, para a promoción de emprego xuvenil e implantación da Garantía Xuvenil en I+D+i no Subprograma Estatal de Incorporación, do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 14 Venres, 16 de xaneiro de 2015 Páx. 3804-3820. https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/16/pdfs/BOE-A-2015-369.pdf
  • RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria de tramitación anticipada do ano 2015, para a concesión das axudas correspondentes á convocatoria Retos-Colaboración do Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 19 Xoves, 22 de xaneiro de 2015 Páx. 4634-4656. http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/pdfs/BOE-A-2015-529.pdf
  • Resolución do 9 de xaneiro de 2015, de la Secretaría Xeral Técnica, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se publica a convocatoria de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia. BOE Núm. 19 Xoves, 22 de xaneiro de 2015 Páx. 4845-4846. http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/pdfs/BOE-A-2015-540.pdf
  • Resolución do 14 de xaneiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se corrixe erro na do 22 de agosto de 2014, pola que se conceden axudas para contratos predoutorais para a Formación de Profesorado Universitario, dos subprogramas de Formación e Mobilidade dentro do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade. BOE Núm. 22 Luns, 26 de xaneiro de 2015 Páx. 5628. http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/26/pdfs/BOE-A-2015-663.pdf
  • Resolución do 22 de xaneiro de 2015, do Instituto da Xuventude, pola que se convoca a concesión de axudas para a realización de actividades financiadas pola Comisión Europea no capítulo de Xuventude do Programa de acción comunitario "Erasmus+". BOE Núm. 22 Luns, 26 de xaneiro de 2015 Páx. 5681-5693. http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/26/pdfs/BOE-A-2015-666.pdf
  • Resolución do 21 de xaneiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo. BOE Núm. 25 Xoves, 29 de xaneiro de 2015 Páx. 7107-7115. http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-764.pdf
  • Resolución do 21 de xaneiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas e a Mestres. BOE Núm. 25 Xoves, 29 de xaneiro de 2015 Páx. 7116-7123. http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-765.pdf

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria do ano 2014 para a concesión das acreditacións e axudas públicas de “Centros de excelencia Severo Ochoa” 2 de “Unidades de excelencia María de Maeztu», do Subprograma Estatal de Fortalecemento Institucional, no marco do Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 293 Xoves, 4 de decembro de 2014 Páx. 100094-100128.  https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12632.pdf
  • Resolución do 1 de decembro de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria, correspondente ao ano 2014, de diversas actuacións contempladas no Subprograma Estatal de Formación e no Subprograma Estatal de Incorporación, do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 294 Venres, 5 de decembro de 2014 Páx. 100530-1400589.  https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/05/pdfs/BOE-A-2014-12698.pdf
  • Resolución do 30 de outubro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se corrixen erros na do 7 de xullo de 2014, pola que se convocan axudas complementarias destinadas a beneficiarios do subprograma de formación do profesorado universitario e se establece o prazo para a presentación das memorias de seguimento dos beneficiarios que pasan ao réxime de contrato no ano 2014. BOE Núm. 295 Sábado, 6 de decembro de 2014 Páx. 100721. https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12768.pdf
  • Resolución do 18 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de formación en rede para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario. BOE Núm. 297 Martes, 9 de decembro de 2014 Páx. 100963-100978. https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/09/pdfs/BOE-A-2014-12848.pdf
  • Resolución do 26 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para contratos predoutorais do Programa “Salvador de Madariaga” no Instituto Universitario Europeo dos subprogramas de Formación e de Mobilidade incluídos no Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 298 Mércores, 10 de decembro de 2014 Páx. 101079-101104. https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/10/pdfs/BOE-A-2014-12866.pdf
  • Resolución do 3 de decembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan becas para a realización de estudos de Máster en Artes, Humanidades e Ciencias Sociais en Universidades de Estados Unidos de América para o curso 2015-2016. BOE Núm. 306 Venres, 19 de decembro de 2014 Páx. 103459-103475. https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13227.pdf
  • RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para a formación de profesorado universitario, dos subprogramas de Formación e de Mobilidade incluídos no Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 313 Sábado, 27 de decembro de 2014 Páx. 105893-105930. https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13539.pdf
  • Resolución do 17 de decembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se modifica a do 7 de xullo de 2014, pola que se convocan axudas complementarias destinadas a beneficiarios do subprograma de formación do profesorado universitario e se establece o prazo para a presentación das memorias de seguimento dos beneficiarios que pasan ao réxime de contrato no ano 2014. BOE Núm. 314 Luns, 29 de decembro de 2014 Páx. 106085-106086. https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13601.pdf
  • ORDE ECC/2483/2014, do 23 de decembro, pola que se modifican a Orde ECC/1402/2013, do 22 de xullo, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas no marco do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016, e a Orde ECC/1780/2013, do 30 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas públicas do Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 315 Martes, 30 de decembro de 2014 Páx. 107251-107282. https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13664.pdf
  • Resolución do 15 de decembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden subvencións da modalidade B do programa de estancias de mobilidade de profesores e investigadores en centros estranxeiros de ensinanza superior e investigación. BOE Núm. 316 Mércores, 31 de decembro de 2014 Páx. 107593-1076011. https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13706.pdf

   

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end -->  

   


   DOG


  < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. DOG Núm. 117 Mércores, 20 de xuño de 2018 Páx. 29780-29796. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180620/AnuncioG0164-080618-0001_gl.pdf
 • Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música públicas e escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro. DOG Núm. 119 Venres, 22 de xuño de 2018 Páx. 30137-30157. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180622/AnuncioG0164-110618-0004_gl.pdf
 • Extracto da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música públicas e escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro. DOG Núm. 119 Venres, 22 de xuño de 2018 Páx. 30158-30159. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180622/AnuncioG0164-110618-0005_gl.pdf
 • Orde do 14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. DOG Núm. 119 Venres, 22 de xuño de 2018 Páx. 30160-30197. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180622/AnuncioG0164-140618-0004_gl.pdf
 • Orde do 13 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020). DOG Núm. 121 Martes, 26 de xuño de 2018 Páx. 30753-30821. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180626/AnuncioG0425-140618-0001_gl.pdf
 • Extracto da Orde do 13 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020). DOG Núm. 121 Martes, 26 de xuño de 2018 Páx. 30822-80824. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180626/AnuncioG0425-140618-0002_gl.pdf
 • Resolución do 18 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2018/19 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (código de procedemento ED002B). DOG Núm. 121 Martes, 26 de xuño de 2018 Páx. 30862-30926. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180626/AnuncioG0164-190618-0003_gl.pdf
 • Orde do 23 de maio de 2018, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2018. DOG Núm. 106 Martes, 5 de xuño de 2018 Páx. 27426-27468 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180605/AnuncioG0164-250518-0001_gl.pdf
 • Extracto da Orde do 23 de maio de 2018, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2018. DOG Núm. 106 Martes, 5 de xuño de 2018 Páx. 27469-27471 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180605/AnuncioG0164-250518-0002_gl.pdf
 • Orde do 18 de maio de 2018 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos, dependentes desta consellería, para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. DOG Núm. 108 Xoves, 7 de xuño de 2018 Páx. 27984-28001 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180607/AnuncioG0164-280518-0004_gl.pdf
 • Extracto da Orde do 18 de maio de 2018 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos, dependentes desta consellería, para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. DOG Núm. 108 Xoves, 7 de xuño de 2018 Páx. 28002-28003 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180607/AnuncioG0164-280518-0005_gl.pdf
 • Orde do 30 de maio de 2018 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2018 (código de procedemento ED305F). DOG Núm. 108 Xoves, 7 de xuño de 2018 Páx. 28004-28031 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180607/AnuncioG0164-310518-0002_gl.pdf
 • Orde do 24 de maio de 2018 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19). DOG Núm. 109 Venres, 8 de xuño de 2018 Páx. 28304-28328 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180608/AnuncioG0164-280518-0002_gl.pdf
 • Extracto da Orde do 24 de maio de 2018 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19). DOG Núm. 109 Venres, 8 de xuño de 2018 Páx. 28329-28330 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180608/AnuncioG0164-280518-0003_gl.pdf
 • Orde do 23 de maio de 2018 pola que se aproban as bases e se convocan axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos. DOG Núm. 111 Martes, 12 de xuño de 2018 Páx. 28700-28720. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180612/AnuncioG0164-050618-0001_gl.pdf
 • Extracto da Orde do 23 de maio de 2018 pola que se aproban as bases e se convocan axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos. DOG Núm. 111 Martes, 12 de xuño de 2018 Páx. 28721-28722 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180612/AnuncioG0164-050618-0002_gl.pdf
 • Resolución do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor. DOG Núm. 112 Mércores, 13 de xuño de 2018 Páx. 28953 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180613/AnuncioG0164-080618-0007_gl.pdf
 • Resolución do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. DOG Núm. 112 Mércores, 13 de xuño de 2018 Páx. 28954 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180613/AnuncioG0164-080618-0006_gl.pdf
 • Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (ED002B). DOG Núm. 113 Xoves, 14 de xuño de 2018 Páx. 29079-29129 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180614/AnuncioG0164-080618-0008_gl.pdf
 • Corrección de erros. Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). DOG Núm. 114 Venres, 15 de xuño de 2018 Páx. 29320 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180615/AnuncioG0164-110618-0001_gl.pdf
 • < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Orde do 30 de abril de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 93 Mércores, 16 de maio de 2018 Páx. 24453-24489. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180516/AnuncioG0425-040518-0002_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 30 de abril de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 93 Mércores, 16 de maio de 2018 Páx. 24490-24491. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180516/AnuncioG0425-040518-0003_gl.pdf
  • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 20 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2017 nas universidades do Sistema universitario de Galicia. DOG Núm. 94 Venres, 18 de maio de 2018 Páx. 24641. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180518/AnuncioG0164-140518-0003_gl.pdf
  • Orde do 2 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se convoca para o ano 2018. DOG Núm. 94 Venres, 18 de maio de 2018 Páx. 24642-24748. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180518/AnuncioG0425-040518-0005_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 2 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se convoca para o ano 2018. DOG Núm. 94 Venres, 18 de maio de 2018 Páx. 24749-24751. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180518/AnuncioG0425-040518-0006_gl.pdf
  • Orde do 24 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento PR809A). DOG Núm. 95 Luns, 21 de maio de 2018 Páx. 24863-24886. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180521/AnuncioG0244-080518-0004_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 24 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento PR809A). DOG Núm. 95 Luns, 21 de maio de 2018 Páx. 24887-24888. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180521/AnuncioG0244-080518-0005_gl.pdf
  • Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19. DOG Núm. 95 Luns, 21 de maio de 2018 Páx. 24952-24988. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180521/AnuncioG0164-110518-0001_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19. DOG Núm. 95 Luns, 21 de maio de 2018 Páx. 24989-24990. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180521/AnuncioG0164-110518-0002_gl.pdf
  • Resolución do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/19. DOG Núm. 95 Luns, 21 de maio de 2018 Páx. 24991. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180521/AnuncioG0164-090518-0007_gl.pdf
  • Resolución do 24 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de tecnólogos para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN848C). DOG Núm. 95 Luns, 21 de maio de 2018 Páx. 24996-25037. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180521/AnuncioG0198-040518-0001_gl.pdf
  • Extracto da Resolución do 24 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de tecnólogos para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN848C). DOG Núm. 95 Luns, 21 de maio de 2018 Páx. 25038-25039. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180521/AnuncioG0198-040518-0002_gl.pdf
  • Orde do 30 de abril de 2018, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. DOG Núm. 98 Xoves, 24 de maio de 2018 Páx. 25699-25753. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180524/AnuncioG0164-110518-0004_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 30 de abril de 2018, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. DOG Núm. 98 Xoves, 24 de maio de 2018 Páx. 25754-25756. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180524/AnuncioG0164-110518-0005_gl.pdf
  • Resolución do 21 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- nos centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19. DOG Núm. 100 Luns, 28 de maio de 2018 Páx. 26134. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180528/AnuncioG0164-210518-0005_gl.pdf
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Orde do 27 de novembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2018, co obxecto de coñecer a lingua dese país. DOG Núm. 25 Luns, 5 de febreiro de 2018 Páx. 8095-8108. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioG0164-011217-0001_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 27 de novembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2018, co obxecto de coñecer a lingua dese país. DOG Núm. 25 Luns, 5 de febreiro de 2018 Páx. 8109. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioG0164-011217-0002_gl.pdf
  • Orde do 4 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2017/18, teña dificultades económicas para continuar estudos. DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2018 Páx. 8365-8382. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180206/AnuncioG0164-121217-0003_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 4 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2017/18, teña dificultades económicas para continuar estudos. DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2018 Páx. 8383-8384. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180206/AnuncioG0164-121217-0004_gl.pdf
  • Orde do 31 de decembro de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2018. DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2018 Páx. 8404-8452. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180206/AnuncioG0164-110118-0003_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 31 de decembro de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2018. DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2018 Páx. 8453-8455. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180206/AnuncioG0164-110118-0004_gl.pdf
  • Resolución do 25 de xaneiro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2018 Páx. 8456-8470. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180206/AnuncioG0164-290118-0002_gl.pdf
  • Orde do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. DOG Núm. 27 Mércores, 7 de febreiro de 2018 Páx. 8593-8617. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180207/AnuncioG0164-230118-0002_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. DOG Núm. 27 Mércores, 7 de febreiro de 2018 Páx. 8618-8620. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180207/AnuncioG0164-240118-0003_gl.pdf
  • Orde do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2018. DOG Núm. 28 Xoves, 8 de febreiro de 2018 Páx. 8950-8991. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180208/AnuncioG0164-310118-0001_gl.pdf
  • Resolución do 9 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2018. DOG Núm. 38 Xoves, 22 de febreiro de 2018 Páx. 11215-11216. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180222/AnuncioG0164-140218-0003_gl.pdf
  • Orde do 13 de febreiro de 2018 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018. DOG Núm. 39 Venres, 23 de febreiro de 2018 Páx. 11423-11435. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180223/AnuncioG0164-150218-0004_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 13 de febreiro de 2018 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018. DOG Núm. 39 Venres, 23 de febreiro de 2018 Páx. 11436-11437. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180223/AnuncioG0164-150218-0005_gl.pdf
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 7 de abril de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras e se procede á convocatoria de cen bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de máster que se inicien no ano 2017 nunha universidade galega. DOG Núm. 71 Martes, 11 de abril de 2017 Páx. 17214-17239. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170411/AnuncioG0244-050417-0002_gl.pdf
  • Extracto da Resolución do 7 de abril de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras e se procede á convocatoria de cen bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de máster que se inicien no ano 2017 nunha universidade galega. DOG Núm. 71 Martes, 11 de abril de 2017 Páx. 17240-17241. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170411/AnuncioG0244-050417-0003_gl.pdf
  • Decreto 36/2017, do 6 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. DOG Núm. 69 Venres, 7 de abril de 2017 Páx. 16640-16643. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170407/AnuncioG0164-060417-0007_gl.pdf
  • Resolución do 24 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2017 (código de procedemento ED114A). DOG Núm. 66 Martes, 4 de abril de 2017 Páx. 15968-15979. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170404/AnuncioG0164-290317-0001_gl.pdf
  • Corrección de erros. Orde do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 81 Xoves, 27 de abril de 2017 Páx. 19674-19676. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170427/AnuncioG0164-240417-0003_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 11 de abril de 2017, conxunta da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. DOG Núm. 81 Xoves, 27 de abril de 2017 Páx. 19666-19668. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170427/AnuncioG0164-180417-0006_gl.pdf
  • Orde do 11 de abril de 2017, conxunta da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. DOG Núm. 81 Xoves, 27 de abril de 2017 Páx. 19618-19665. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170427/AnuncioG0164-180417-0005_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 11 de abril de 2017 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 80 Mércores, 26 de abril de 2017 Páx. 19333-19334. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170426/AnuncioG0425-170417-0004_gl.pdf
  • Orde do 11 de abril de 2017 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 80 Mércores, 26 de abril de 2017 Páx. 19296-19332. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170426/AnuncioG0425-170417-0003_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 3 de abril de 2017 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2017. DOG Núm. 75 Mércores, 19 de abril de 2017 Páx. 18387-18388. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170419/AnuncioG0164-060417-0004_gl.pdf
  • Orde do 3 de abril de 2017 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2017. DOG Núm. 75 Mércores, 19 de abril de 2017 Páx. 18374-18386. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170419/AnuncioG0164-060417-0003_gl.pdf
  • Orde do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 73 Luns, 17 de abril de 2017 Páx. 17845-17932. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170417/AnuncioG0164-100417-0002_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 30 de marzo de 2017 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2017 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos.DOG Núm. 73 Luns, 17 de abril de 2017 Páx. 17737-17738. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170417/AnuncioG0164-050417-0004_gl.pdf
  • Orde do 30 de marzo de 2017 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2017 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos.DOG Núm. 73 Luns, 17 de abril de 2017 Páx. 17721-17736. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170417/AnuncioG0164-050417-0003_gl.pdf
  • ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2017. DOG Núm. 4 Xoves, 5 de xaneiro de 2017 Páx. 563-600. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170105/AnuncioG0164-261216-0001_gl.pdf
  • ORDE do 15 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no curso académico 2016/17, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que por causas sobrevidas e imprevistas teña dificultades económicas para continuar estudos. DOG Núm. 18 Xoves, 26 de xaneiro de 2017 Páx.3980-3998. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170126/AnuncioG0164-211216-0003_gl.pdf
  • EXTRACTO da Orde do 15 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no curso académico 2016/17, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que por causas sobrevidas e imprevistas teña dificultades económicas para continuar estudos. DOG Núm. 18 Xoves, 26 de xaneiro de 2017 Páx.3999-4000. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170126/AnuncioG0164-211216-0004_gl.pdf
  • ORDE do 15 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país. DOG Núm. 19 Venres, 27 de xaneiro de 2017 Páx. 4132-4146. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170127/AnuncioG0164-211216-0005_gl.pdf
  • EXTRACTO da Orde do 15 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país. DOG Núm. 19 Venres, 27 de xaneiro de 2017 Páx. 4147-4148. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170127/AnuncioG0164-211216-0006_gl.pdf

  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Corrección de erros. Resolución do 28 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). DOG Núm. 50 Luns, 13 de marzo de 2017 Páx. 12418. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170313/AnuncioG0164-100317-0001_gl.pdf
  • Resolución do 28 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). DOG Núm. 47 Mércores, 8 de marzo de 2017 Páx. 11751-11765. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170308/AnuncioG0164-010317-0002_gl.pdf
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Orde do 17 de outubro de 2016 pola que se anuncia procedemento para cambio de destino e reingreso a resultas de profesores especiais de institutos técnicos das ensinanzas medias que se van extinguir. DOG Núm. 210 Venres, 4 de novembro de 2016 Páx. 48873-48877. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161104/AnuncioG0164-261016-0004_gl.pdf
  • Orde do 13 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestras/es para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes desta consellería. DOG Núm. 211 Luns, 7 de novembro de 2016 Páx. 49015-49037. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161107/AnuncioG0164-261016-0006_gl.pdf
  • Orde do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. DOG Núm. 211 Luns, 7 de novembro de 2016 Páx. 49038-49061. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161107/AnuncioG0164-261016-0005_gl.pdf
  • Resolución do 11 de novembro de 2016 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 14 de xullo de 2016 pola que se adxudican as axudas do anexo II, modalidade B, da Orde do 18 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 219 Mércores, 16 novembro de 2016 Páx. 51251-51253. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161116/AnuncioG0164-111116-0002_gl.pdf 
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Orde do 19 de setembro de 2016 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2016/17 nas universidades do Sistema universitario de Galicia. DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2016 Páx. 45641-45657. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161004/AnuncioG0164-220916-0004_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 19 de setembro de 2016 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2016/17 nas universidades do Sistema universitario de Galicia. DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2016 Páx. 45658-45659. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161004/AnuncioG0164-220916-0005_gl.pdf
  • Resolución do 30 de setembro de 2016 pola que se convoca concurso público para a elaboración dunha lista de agarda de persoal docente e investigador contratado interino para cubrir as necesidades docentes de distintas áreas de coñecemento desta universidade para o curso académico 2016/17. DOG Núm. 194 Martes, 11 de outubro de 2016 Páx. 46541-46551. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161011/AnuncioG2018-031016-0002_gl.pdf
  • Orde do 29 de setembro de 2016 pola que se modifica a Orde do 27 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2016. DOG Núm. 201 Venres, 21 de outubro de 2016 Páx. 47362-47364. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161021/AnuncioG0164-131016-0006_gl.pdf
  • Orde do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. DOG Núm. 205 Xoves, 27 de outubro de 2016 Páx. 47966-48077. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161027/AnuncioG0164-201016-0002_gl.pdf
  • Orde do 20 de outubro de 2016 pola que se modifica a Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2016. DOG Núm. 206 Venres, 28 de outubro de 2016 Páx. 48208-48209. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161028/AnuncioG0164-241016-0002_gl.pdf 
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Orde do 16 de setembro de 2016 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2016. DOG Núm. 182 Venres, 23 de setembro de 2016 Páx. 43699-43709. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160923/AnuncioG0164-160916-0003_gl.pdf 
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 6 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2016/17. DOG Núm. 178 Luns, 19 de setembro de 2016 Páx. 43089-43100. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160919/AnuncioG0164-090916-0003_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 1 de setembro de 2016 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2016/17. DOG Núm. 176 Xoves, 15 de setembro de 2016 Páx. 42453-42454. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160915/AnuncioG0164-060916-0003_gl.pdf
  • Orde do 1 de setembro de 2016 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2016/17. DOG Núm. 176 Xoves, 15 de setembro de 2016 Páx. 42439-42452. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160915/AnuncioG0164-060916-0002_gl.pdf
  • Resolución do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao Máster en profesorado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanzas de idiomas na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/17. DOG Núm. 174 Martes, 13 de setembro de 2016 Páx. 42123-42125. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160913/AnuncioG0164-050916-0001_gl.pdf
  • Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se modifica a Orde do 23 de maio de 2016 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17, e se procede á ampliación da dotación orzamentaria. DOG Núm. 171 Xoves, 9 de setembro de 2016 Páx. 39436-39437. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160908/AnuncioG0164-020916-0001_gl.pdf
  • Orde do 4 de agosto de 2016 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.DOG Núm. 156 Venres, 19 de agosto de 2016 Páx. 36961-36982. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160819/AnuncioG0164-090816-0005_gl.pdf 
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Resolución do 4 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2016/17. DOG Núm. 155 Xoves, 18 de agosto de 2016 Páx. 36728-36806. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160818/AnuncioG0164-050816-0003_gl.pdf
  • Resolución do 11 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016 (ED114A). DOG Núm. 155 Xoves, 18 de agosto de 2016 Páx. 36716-36727. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160818/AnuncioG0164-110716-0005_gl.pdf
  • Resolución do 19 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2016/17 (código ED535A). DOG Núm. 103 Mércores, 1 de xuño de 2016 Páx. 21081-21098. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160601/AnuncioG0164-240516-0001_gl.pdf
  • Orde do 23 de maio de 2016 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17. DOG Núm. 108 Mércores, 8 de xuño de 2016 Páx. 23047-23088. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160608/AnuncioG0164-260516-0001_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 23 de maio de 2016 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017. DOG Núm. 108 Mércores, 8 de xuño de 2016 Páx. 23089-23091. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160608/AnuncioG0164-260516-0002_gl.pdf
  • Orde do 25 de maio de 2016 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2016/17. DOG Núm. 108 Mércores, 8 de xuño de 2016 Páx. 23092-23115. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160608/AnuncioG0164-310516-0002_gl.pdf
  • Corrección de erros. Orde do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 109 Xoves, 9 de xuño de 2016 Páx. 23463. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160609/AnuncioG0164-060616-0001_gl.pdf
  • Resolución do 2 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN848C). DOG Núm. 113 Mércores, 15 xuño de 2016. Páx. 24412-24451. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160615/AnuncioG0198-020616-0002_gl.pdf
  • Extracto da Resolución do 2 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN848C). DOG Núm. 113 Mércores, 15 xuño de 2016. Páx. 24452-24453. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160615/AnuncioG0198-020616-0003_gl.pdf
  • Resolución do 8 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). DOG Núm. 114 Xoves, 16 xuño de 2016. Páx. 24618-24630.http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160616/AnuncioG0164-080616-0004_gl.pdf 
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Orde do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17. DOG Núm. 92 Luns, 16 de maio de 2016 Páx. 18918-18952. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160516/AnuncioG0164-040516-0005_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17. DOG Núm. 92 Luns, 16 de maio de 2016 Páx. 18953-18954. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160516/AnuncioG0164-040516-0006_gl.pdf
  • Orde do 2 de maio de 2016 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. DOG Núm. 94 Xoves, 19 de maio de 2016 Páx. 19316-19330. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160519/AnuncioG0164-100516-0002_gl.pdf
  • Resolución do 26 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a resolución definitiva dos centros seleccionados para desenvolver os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta consellería no curso 2015/16. DOG Núm. 97 Martes, 24 de maio de 2016 Páx. 19883-19896. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160524/AnuncioG0164-130516-0005_gl.pdf
  • Resolución do 25 de abril de 2016 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes. DOG Núm. 97 Martes, 24 de maio de 2016 Páx. 19898-19908. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160524/AnuncioO601-130516-0001_gl.pdf
  • Orde do 6 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento PR809A). DOG Núm. 98 Mércores, 25 de maio de 2016 Páx. 20128-20149. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160525/AnuncioG0244-120516-0001_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 6 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento PR809A). DOG Núm. 98 Mércores, 25 de maio de 2016 Páx. 20150-20151. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160525/AnuncioG0244-120516-0002_gl.pdf
  • Orde do 21 de abril de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, e se procede á súa convocatoria (ED106A). DOG Núm. 86 Venres, 6 de maio de 2016 Páx. 16829-16853. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160506/AnuncioG0164-250416-0012_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 21 de abril de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, e se procede á súa convocatoria (ED106A). DOG Núm. 86 Venres, 6 de maio de 2016 Páx. 16854-16855. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160506/AnuncioG0164-250416-0014_gl.pdf
  • Resolución do 2 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre o persoal funcionario docente do corpo de mestres, do corpo de inspectores de Educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ensino secundario, formación profesional, ensinanzas artísticas e de idiomas, convocado pola Orde do 13 de xaneiro de 2016. DOG Núm. 87 Luns, 9 de maio de 2016 Páx. 17551-17702. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160509/AnuncioG0164-270416-0001_gl.pdf
  • Resolución do 28 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). DOG Núm. 89 Mércores, 11 de maio de 2016 Páx. 18044-18050. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160511/AnuncioG0164-020516-0001_gl.pdf
  • Orde do 28 de abril de 2016 pola que nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade no curso 2016/17 para as ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia. DOG Núm. 90 Xoves, 12 de maio de 2016 Páx. 18195-18202. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160512/AnuncioG0164-040516-0002_gl.pdf 
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Orde do 31 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión desubvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega, e se procede á súa convocatoria (ED115A). DOG Núm. 74 Martes, 19 de abril de 2016 Páx. 14102-14147. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160419/AnuncioG0164-070416-0003_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 31 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega, e se procede á súa convocatoria (ED115A). DOG Núm. 74 Martes, 19 de abril de 2016 Páx. 14148-14149. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160419/AnuncioG0164-070416-0004_gl.pdf
  • Orde do 4 de abril de 2016 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. DOG Núm. 74 Martes, 19 de abril de 2016 Páx. 14168-14179. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160419/AnuncioG0164-120416-0001_gl.pdf
  • Orde do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 74 Martes, 19 de abril de 2016 Páx. 14180-14269. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160419/AnuncioG0164-070416-0001_gl.pdf
  • Resolución do 11 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio Proxecta de Innovación Educativa 2016 para os centros docentes admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2015/16. DOG Núm. 76 Xoves, 21 de abril de 2016 Páx. 14590-14600. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160421/AnuncioG0164-140416-0002_gl.pdf
  • Resolución do 13 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participaren no proxecto Educación dixital (E-DIXGAL) durante o curso 2016/17. DOG Núm. 76 Xoves, 21 de abril de 2016 Páx. 14601-14613. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160421/AnuncioG0164-140416-0001_gl.pdf
  • Orde do 11 de abril de 2016 pola que se convoca o programa Xuventude Crea. DOG Núm. 77 Venres, 22 de abril de 2016 Páx. 15003-15028. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160422/AnuncioG0425-130416-0002_gl.pdf
  • Resolución do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2016/17. DOG Núm. 78 Luns, 25 de abril de 2016 Páx. 15216-15222. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160425/AnuncioG0164-180416-0002_gl.pdf
  • Corrección de erros. Orde do 11 de abril de 2016 pola que se convoca o programa Xuventude Crea. DOG Núm. 78 Luns, 25 de abril de 2016 Páx. 15223-15229. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160425/AnuncioG0425-220416-1_gl.pdf
  • Corrección de erros. Orde do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 81 Xoves, 28 de abril de 2016 Páx. 15730-15731. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160428/AnuncioG0164-220416-0001_gl.pdf
  • Corrección de erros. Orde do 31 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega, e se procede á súa convocatoria (ED115A).DOG Núm. 82 Venres, 29 de abril de 2016 Páx. 15833. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160429/AnuncioG0164-260416-0001_gl.pdf
  • Orde do 13 de abril de 2016 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2016. DOG Núm. 82 Venres, 29 de abril de 2016 Páx. 15834-15846. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160429/AnuncioG0164-150416-0004_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 13 de abril de 2016 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2016. DOG Núm. 82 Venres, 29 de abril de 2016 Páx. 15847-15848. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160429/AnuncioG0164-150416-0005_gl.pdf
  • Resolución do 15 de abril de 2016 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do concurso Eduemprende Idea 2016, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. DOG Núm. 82 Venres, 29 de abril de 2016 Páx. 15917-15935. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160429/AnuncioO92-150416-0001_gl.pdf
  • Extracto da Resolución do 15 de abril de 2016 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do concurso Eduemprende Idea 2016, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. DOG Núm. 82 Venres, 29 de abril de 2016 Páx. 15936-15937. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160429/AnuncioO92-150416-0002_gl.pdf
  • Resolución do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria. DOG Núm. 63 Luns, 4 de abril de 2016 Páx. 11921-11937. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160404/AnuncioO111-110316-0006_gl.pdf
  • Extracto da Resolución do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria. DOG Núm. 63 Luns, 4 de abril de 2016 Páx. 11938-11939. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160404/AnuncioO111-110316-0007_gl.pdf
  • Orde do 23 de marzo de 2016 pola que establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. DOG Núm. 67 Venres, 8 de abril de 2016 Páx. 12596-12699. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160408/AnuncioG0425-280316-0001_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 23 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. DOG Núm. 67 Venres, 8 abril de 2016 Páx. 12700-123702. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160408/AnuncioG0425-280316-0002_gl.pdf
  • Corrección de erros. Resolución do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria. DOG Núm. 71 Xoves, 14 abril de 2016 Páx. 13563. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160414/AnuncioO111-080416-0001_gl.pdf 
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Orde do 17 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 44 Venres, 4 de marzo de 2016 Páx. 8327-8370. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160304/AnuncioG0164-230216-0001_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 17 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 44 Venres, 4 de marzo de 2016 Páx. 8371-8373. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160304/AnuncioG0164-250216-1_gl.pdf
  • Orde do 18 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 44 Venres, 4 de marzo de 2016 Páx. 8374-8419. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160304/AnuncioG0164-230216-0002_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 18 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria.DOG Núm. 44 Venres, 4 de marzo de 2016 Páx. 8420-8422. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160304/AnuncioG0164-250216-2_gl.pdf
  • Decreto 21/2016, do 25 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016. DOG Núm. 45 Luns, 7 de marzo de 2016 Páx. 8558-8560. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160307/AnuncioG0164-260216-0003_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 15 de febreiro de 2016 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2015/16. DOG Núm. 45 Luns, 7 de marzo de 2016 Páx. 85618562. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160307/AnuncioG0164-010316-2_gl.pdf
  • Orde do 14 de marzo de 2016 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. DOG Núm. 58 Luns, 28 de marzo de 2016 Páx. 10909-10933. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160328/AnuncioG0164-160316-0003_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 14 de marzo de 2016 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. DOG Núm. 58 Luns, 28 de marzo de 2016 Páx. 10934-10935.http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160328/AnuncioG0164-160316-0004_gl.pdf
  • Orde do 11 de marzo de 2016 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. DOG Núm. 58 Luns, 28 de marzo de 2016 Páx. 10936-10966. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160328/AnuncioG0425-140316-0002_gl.pdf
  • Extracto da Orde do 11 de marzo de 2016 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. DOG Núm. 58 Luns, 28 de marzo de 2016 Páx. 10967-10968. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160328/AnuncioG0425-140316-0003_gl.pdf
  • Orde do 15 de marzo de 2016 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2016. DOG Núm. 59 Martes, 29 de marzo de 2016 Páx. 11142-11160. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160329/AnuncioG0164-170316-0004_gl.pdf
  • Orde do 16 de marzo de 2016 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG Núm. 60 Mércores, 30 de marzo de 2016 Páx. 11433-11446. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160330/AnuncioG0164-210316-0001_gl.pdf
  • Orde do 16 de marzo de 2016 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. DOG Núm. 60 Mércores, 30 de marzo de 2016 Páx. 11447-11455. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160330/AnuncioG0164-180316-0003_gl.pdf 
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). DOG Núm. 82 Luns, 4 de maio de 2015 Páx. 17196-17201. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150504/AnuncioG0164-270415-0001_gl.pdf
  • ORDE do 27 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación de persoal experto en cooperación internacional para o desenvolvemento e se convocan para o ano 2015 (código de procedemento PR809A). DOG Núm. 84 Mércores, 6 de maio de 2015 Páx. 17675-17697. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150506/AnuncioG0244-280415-0003_gl.pdf
  • RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital durante o curso 2015/16. DOG Núm. 87 Luns, 11 de maio de 2015 Páx. 18527-18538. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150511/AnuncioG0164-050515-0002_gl.pdf
  • ORDE do 4 de maio de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios e se procede á súa convocatoria (ED106A). DOG Núm. 90 Venres, 15 de maio de 2015 Páx. 18985-19008. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150515/AnuncioG0164-060515-0002_gl.pdf 
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2015 pola que se adxudican as axudas da Orde do 28 de novembro de 2014 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2014, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 75 Mércores, 22 de abril de 2015 Páx. 15319-15332. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150422/AnuncioG0164-150415-0001_gl.pdf
  • RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2015, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se publica a oferta de emprego público (OPE) do persoal docente e investigador para o ano 2015. DOG Núm. 75 Mércores, 22 de abril de 2015 Páx. 15383-15384. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150422/AnuncioG2018-140415-0003_gl.pdf
  • RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2015 pola que se convocan as actividades de formación para o persoal de administración e servizos (PAS) das universidades da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 77 Venres, 24 de abril de 2015 Páx. 15693-15707. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150424/AnuncioO150-170415-0001_gl.pdf
  • ORDE do 13 de abril de 2015 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, da dirección do Museo Pedagóxico de Galicia. DOG Núm. 77 Venres, 24 de abril de 2015 Páx. 15716-15717. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150424/AnuncioG0164-140415-0001_gl.pdf
  • RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2015, do Consello da Cultura Galega, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria. DOG Núm. 80 Mércores, 29 de abril de 2015 Páx. 16556-16570. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150429/AnuncioO111-210415-0001_gl.pdf
  • RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2015 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes. DOG Núm. 81 Xoves, 30 de abril de 2015 Páx. 16848-16859. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150430/AnuncioO601-220415-0003_gl.pdf
  • ORDE do 18 de marzo de 2015 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no curso académico 2014/15, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que por causas sobrevidas e imprevistas teña dificultades económicas para continuar estudos. DOG Núm. 62 Mércores, 1 de abril de 2015 Páx. 12768-12785. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150401/AnuncioG0164-240315-0001_gl.pdf
  • ORDE do 19 de marzo de 2015 pola se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2015, co obxecto de coñecer a lingua dese país. DOG Núm. 65 Mércores, 8 de abril de 2015 Páx. 13349-13361. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150408/AnuncioG0164-270315-0003_gl.pdf
  • ORDE do 30 de marzo de 2015 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16. DOG Núm. 70 Mércores, 15 de abril de 2015 Páx. 14384-14418. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150415/AnuncioG0164-080415-0001_gl.pdf
  • ORDE do 8 de abril de 2015 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2015. DOG Núm. 70 Mércores, 15 de abril de 2015 Páx. 14419-144. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150415/AnuncioG0164-080415-0005_gl.pdf
  • RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2015/16. DOG Núm. 71 Xoves, 16 de abril de 2015 Páx. 14594-14600. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150416/AnuncioG0164-070415-0002_gl.pdf
  • RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2015/16 (código do procedemento ED535A). DOG Núm. 71 Xoves, 16 de abril de 2015 Páx. 14601-14616. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150416/AnuncioG0164-090415-0003_gl.pdf
  • RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2015 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 24 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2014, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 71 Xoves, 16 de abril de 2015 Páx. 14617-14622. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150416/AnuncioG0164-080415-0004_gl.pdf 
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • ORDE do 2 de decembro 2014 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás concedidas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario Erasmus+, para estudantes universitarios que participan nesta acción no curso 2014/15. DOG Núm. 1 Venres, 2 de xaneiro de 2015 Páx. 51-64. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150102/AnuncioG0164-111214-0001_gl.pdf
  • ORDE do 10 de decembro de 2014 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para estudos universitarios no curso académico 2014/15 de segundo e posteriores cursos nas universidades do Sistema universitario de Galicia. DOG Núm. 5 Venres, 9 de xaneiro de 2015 Páx. 841-859. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150109/AnuncioG0164-171214-0001_gl.pdf
  • ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2014/15 (ED101A). DOG Núm. 5 Venres, 9 de xaneiro de 2015 Páx. 864-884. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150109/AnuncioG0164-301214-0004_gl.pdf
  • ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2014/15 (ED101C). DOG Núm. 5 Venres, 9 de xaneiro de 2015 Páx. 885-902. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150109/AnuncioG0164-301214-0002_gl.pdf
  • RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2014, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o curso escolar 2014/15. DOG Núm. 7 Martes, 13 de xaneiro de 2015 Páx. 1489-1526. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150113/AnuncioG0244-301214-0003_gl.pdf
  • RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. DOG Núm. 13 Mércores, 21 de xaneiro de 2015 Páx. 3104-3126. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150121/AnuncioG0164-140115-0002_gl.pdf
  • RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. DOG Núm. 13 Mércores, 21 de xaneiro de 2015 Páx. 3127-3144. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150121/AnuncioG0164-140115-0001_gl.pdf 
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2014 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 21 de marzo de 2014, pola que se modifica parcialmente a Resolución do 13 de novembro de 2013 pola que se adxudican as axudas da Orde do 2 de agosto de 2013 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 233 Xoves, 4 de decembro de 2014 Páx. 49988-49989. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141204/AnuncioG0164-011214-0001_gl.pdf
  • ORDE do 28 de novembro de 2014 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2014, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 236 Mércores, 10 de decembro de 2014 Páx. 50587-50615. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141210/AnuncioG0164-011214-0003_gl.pdf 
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end -->

    


  OUTRAS


  < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Rede RIES. Bases para a concesión de axudas con cargo á Rede RIES para estadías do persoal en formación. (Prazo: do 15/05/2017 ao 30/06/2017). Máis información aquí.
  • Deputación Provincial da Coruña. Convocatoria de bolsas de investigación 2017. (Prazo: ata o 27 de abril de 2017). Máis información aquí .
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
  • Rede RIES. Bases para a concesión de axudas con cargo á Rede RIES para estadías do persoal en formación. (Prazo: do 01/04/2015 ao 15/04/2015). Máis información aquí.
  • Vicerreitoría de Internacionalización da Universidade de Santiago de Compostela. Erasmus+ para a Mobildiade de docentes da USC.(Prazo: ata o 10/02/2015). Máis información: http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/programas/erasmus/pdi_outgoing.html
  • Deputación Provincial da Coruña. Convocatoria de bolsas de investigación 2015. (Prazo: do 10/03/2015 ao 10/04/2015). Máis información aquí .
  • Becas Iberoamérica. Jóvenes Profesores e Investigadores y Alumnos de Doctorado Santander Universidades 2015. España. (Prazo: do 7/11/2014 ao 02/03/2015). Máis información aquí .
  < !-- Tabs and Sliders Plugin end -->

  Home