Educación Intercultural

  • WEB DO CREADE (CENTRO DE RECURSOS PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE CULTURAL EN EDUCACIÓN)
  • WEB DO CENTRO ARAGONÉS DE RECURSOS PARA A EDUCACIÓN INTERCULTURAL (CAREI)
  • WEB DA REDE PARA A APRENDIZAXE INTERCULTURAL EN EUROPA (NILE)
  • PLAN PARA A LINGUA E A COHESIÓN SOCIAL (PLAN LIC). GENERALITAT DE CATALUNYA

INFORME LEVADO A CABO POLO GRUPO DE INVESTIGACIÓN "EMIGRA" DA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA E POR "FAGIC" DOS PRIMEIROS SEIS ANOS DO PLAN INTEGRAL DO POBO XITANO EN CATALUÑA. O SEU OBXECTIVO PRINCIPAL É CONSEGUIR A EQUIPARACIÓN SOCIOCULTURAL E ECONÓMICA DA POBOACIÓN XITANA COA SOCIEDADE EN XERAL.

ESTA PÁXINA DO AYUNTAMENT DE BARCELONA TEN COMO OBXECTIVO CAMBIAR CRENZAS E EVITAR COÑECIDOS "RUMORES" E ESTEREOTIPOS QUE SE SOEN ESCOITAR EN TORNO Á DIVERSIDADE CULTURAL EXISTENTE NA CIDADE. PÓÑENSE A DISPOSICIÓN DE EDUCADORES E CIDADÁNS DIFERENTES RECURSOS, VÍDEOS, CÓMICS, GUÍAS... PARA TRABALLAR CON ESTA FINALIDADE.

 

Home