Artigo de Cristina Ceinos e Miguel A. Nogueira (GI DIOEP) na Revista de Docencia Universitaria

cover_issue_638_es_ES.png

Fai uns meses publicábase na revista Docencia Universitaria (REDU) un artigo dos profesores do GI DIOEP Cristina Ceinos e Miguel Anxo Nogueira, titulado “La Orientación como elemento de calidad en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela”, onde se achegan datos sobre os servicios de orientación ofrecidos ao alumnado da citada facultade e que permiten analizar a realidade contextual de cara ao deseño e desenvolvemento de plans de acción titorial no eido universitario.

Enlace ao artigo: https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/5934

Enlace ao nº 14 da revista: https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/issue/view/638/showToc

 

Home