Solicitamos o seu permiso para obter datos estatísticos da súa navegación nesta web, en cumprimento do Real  Decreto-Lei 13/2012.

Se continúa navegando consideramos que acepta o uso de cookies

NOVIDADES LEXISLATIVAS RELACIONADAS CO EIDO EDUCATIVO PUBLICADAS NO BOE E DOG


MENÚ DE PUBLICACIÓNS


news

BOE

DOG

 

 


BOE


< !-- Tabs and Sliders Plugin start -->

 • RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2014, da Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora, pola que se publican os criterios específicos aprobados para cada un dos campos de avaliación. BOE Núm. 290 Luns, 1 de decembro de 2014 Páx. 98204-98219. https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12482.pdf
 • RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se fixa o procedemento e prazo de presentación de solicitudes de avaliación da actividade investigadora á Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora. BOE Núm. 292 Mércores, 3 de decembro de 2014 Páx. 99722-99727. https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12580.pdf
 • RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Avaliación e Formación Profesional, pola que se publica o currículo da área Ensinanza Relixión Islámica da Educación Primaria. BOE Núm. 299 Xoves, 11 de decembro de 2014 Páx. 101207-101233. https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/11/pdfs/BOE-A-2014-12886.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución do 26 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da área Ensinanza Relixión Islámica da Educación Primaria. BOE Núm. 306 Venres, 19 de decembro de 2014 Páx. 103154. https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13182.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • REAL DECRETO 894/2014, do 17 de outubro, polo que se desenvolven as características do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva establecido no artigo 134.1.c) da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, así como dos correspondentes cursos de actualización de competencias directivas. BOE Núm. 270 Venres, 7 de novembro de 2014 Páx. 91819-91827. https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/07/pdfs/BOE-A-2014-11494.pdf
 • RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2015-2016. BOE Núm. 273 Martes, 11 de novembro de 2014 Páx. 92872-92889. https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/11/pdfs/BOE-A-2014-11655.pdf
 • RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2014, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se convoca Premio da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero a teses doutorais sobre violencia de xénero, para o ano 2014. BOE Núm. 277 Sábado, 15 de novembro de 2014 Páx. 94065- 94072. https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/15/pdfs/BOE-A-2014-11850.pdf
 • RESOLUCIÓN de 14 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se corrixen erros na do 30 de outubro de 2014, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2015-2016. BOE Núm. 280 Mércores, 19 de novembro de 2014 Páx. 94642. https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/19/pdfs/BOE-A-2014-11983.pdf
 • ORDE ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo Español e medidas para a súa aplicación e se modifica a Orde do 20 de decembro de 2001, pola que se determinan validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo. BOE Núm. 281 Xoves, 20 de novembro de 2014 Páx. 94646-94726. https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11987.pdf
 • REAL DECRETO 967/2014, do 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia a titulación e a nivel académico universitario oficial e para a validación de estudos estranxeiros de educación superior, e o procedemento para determinar a correspondencia aos niveis do marco español de cualificacións para a educación superior dos títulos oficiais de Arquitecto, Enxeñeiro, Licenciado, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico e Diplomado. BOE Núm. 283 Sábado, 22 de novembro de 2014 Páx. 95973-95993. https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12098.pdf
 • RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2014, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se publica o plan de estudos de Máster en Xerontoloxía. BOE Núm. 285 Martes, 25 de novembro de 2014 Páx. 96501-96503. https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/25/pdfs/BOE-A-2014-12239.pdf
 • RESOLUCIÓN do 17 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación para o curso académico 2015-2016. BOE Núm. 286 Mércores, 26 de novembro de 2014 Páx. 96627-96641. https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/26/pdfs/BOE-A-2014-12286.pdf
< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden as axudas convocadas pola Orde ECD/527/2014, do 1 de abril, pola que se establecen as bases reguladoras da convocatoria de axudas Erasmus.es, financiadas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do Programa "Erasmus+", para a mobilidade de estudantes de institucións de educación superior e se aproba a convocatoria en concorrencia competitiva correspondente ao curso académico 2014-2015. BOE Núm. 241 Sábado, 4 de outubro de 2014 Páx. 79535-79665. https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10104.pdf
 • ORDE ECC/1820/2014, do 26 de setembro, pola que se modifica a Orde ECC/1402/2013, do 22 de xullo, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas no marco do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 243 Martes, 7 de outubro de 2014 Páx. 81265-81271. https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10197.pdf
 • RESOLUCIÓN do 13 de outubro de 2014, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo para a aprobación do Protocolo Marco sobre determinadas actuacións en relación cos Menores Estranxeiros Non Acompañados. BOE Núm. 251 Xoves, 16 de outubro de 2014 Páx. 83894-83919. https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/16/pdfs/BOE-A-2014-10515.pdf
< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 22 de agosto de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para contratos predoutorais para a Formación de Profesorado Universitario, dos subprogramas de Formación e Mobilidade dentro do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade. BOE Núm. 215 Xoves, 4 de setembro de 2014 Páx. 69498-69521. https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/04/pdfs/BOE-A-2014-9081.pdf
 • RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para o fomento da mobilidade de estudantes de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia e Oceanía. Programa FARO. BOE Núm. 218 Luns, 8 de setembro de 2014 Páx. 69921-69943. https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/08/pdfs/BOE-A-2014-9180.pdf
 • RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria, correspondente ao ano 2014, das axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores contemplada no Subprograma Estatal de Formación do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 218 Luns, 8 de setembro de 2014 Páx. 69989-70010. https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/08/pdfs/BOE-A-2014-9185.pdf
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2014, do Centro de Investigacións Sociolóxicas, pola que se convocan becas de formación para posgraduados para o ano 2015. BOE Núm. 233 Xoves, 25 de setembro de 2014 Páx. 75166-75171. https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/25/pdfs/BOE-A-2014-9736.pdf
< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2014 do procedemento de concesión de axudas correspondentes ás accións de dinamización de carácter internacional Europa Redes e Xestores, contempladas no Programa Estatal de I+D+I Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 186 Venres, 1 de agosto de 2014 Páx. 62117-62136. https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/01/pdfs/BOE-A-2014-8357.pdf
 • ORDE PRE/1460/2014, do 28 de xullo, pola que se crea e regula a Comisión Mixta de Coordinación entre o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, en relación co Programa Erasmus+ da Comisión Europea. BOE Núm. 189 Martes, 5 de agosto de 2014 Páx. 62598-62600. https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8448.pdf
 • RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan becas de carácter xeral para o curso académico 2014-2015, para estudantes que cursen estudos postobrigatorios. BOE Núm. 191 Xoves, 7 de agosto de 2014 Páx. 63499-63536. https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8548.pdf
 • ORDE ECD/1491/2014, do 31 de xullo, pola que se fixan os prezos públicos polos servizos académicos universitarios na Universidade Nacional de Educación a Distancia para o curso 2014-2015. BOE Núm. 191 Xoves, 7 de agosto de 2014 Páx. 63544-63557. https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8552.pdf
 • RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2014 do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Xeración de Coñecemento, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 192 Venres, 8 de agosto de 2014 Páx. 63812-63853. https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8601.pdf
 • RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2014 do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 192 Venres, 8 de agosto de 2014 Páx. 63854-63899. https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8602.pdf
 • RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os XXX Premios "Francisco Giner de los Ríos" á mellora da calidade educativa. BOE Núm. 202 Mércores, 20 de agosto de 2014 Páx. 66024-66032. https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/20/pdfs/BOE-A-2014-8829.pdf
 • RESOLUCIÓN do 27 de agosto de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2014 do procedemento de concesión de axudas para contratos predoutorais "Severo Ochoa" para a formación de doutores nos Centros/Unidades de Excelencia "Severo Ochoa", do Subprograma Estatal de Formación e de diversas actuacións do Subprograma Estatal de Mobilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 211 Sábado, 30 de agosto de 2014 Páx. 68930-68956. https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/30/pdfs/BOE-A-2014-9007.pdf
< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria, correspondente ao ano 2014, de diversas actuacións contempladas no Subprograma Estatal de Formación e no Subprograma Estatal de Mobilidade, do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 172 Mércores, 16 de xullo de 2014. Páx. 56378-56395. http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/16/pdfs/BOE-A-2014-7555.pdf
 • RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes correspondentes á convocatoria 2014 de diversas actuacións contempladas no Subprograma Estatal de Formación e no Subprograma Estatal de Mobilidade, do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 177 Martes, 22 de xullo de 2014. Páx. 58728. http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7768.pdf
 • RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan subvencións para proxectos de cooperación interuniversitaria con Brasil e para a renovación de proxectos concedidos na anterior convocatoria. BOE Núm. 178 Mércores, 23 de xullo de 2014. Páx. 58855-58879. http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/pdfs/BOE-A-2014-7814.pdf
 • RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas complementarias destinadas a beneficiarios do subprograma de formación do profesorado universitario e se establece o prazo para a presentación das memorias de seguimento dos beneficiarios que pasan ao réxime de contrato no ano 2014. BOE Núm. 183 Martes, 29 de xullo de 2014. Páx. 60367-60384. http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/29/pdfs/BOE-A-2014-8120.pdf
 • RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2014, dea Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se modifica a do 26 de xuño de 2014, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2014  do procedemento de concesión de axudas correspondentes ás actuacións de programación conxunta tipo COFUND, contempladas no Programa Estatal de I+D+I Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 183 Martes, 29 de xullo de 2014. Páx. 60404-60405. http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/29/pdfs/BOE-A-2014-8125.pdf
 • REAL DECRETO 591/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan os procedementos administrativos relativos ao recoñecemento da compensación dos custes de escolarización previstos no apartado 4 da disposición adicional trixésimo oitava da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE Núm. 184 Mércores, 30 de xullo de 2014. Páx. 60494-60501. http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8137.pdf
 • REAL DECRETO 592/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes universitarios. BOE Núm. 184 Mércores, 30 de xullo de 2014. Páx. 60502- 60511. http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf
 • DECRETO 77/2014, do 20 de xuño, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional no ensino universitario para o curso 2014/15. DOG Núm. 123 Martes, 1 de xullo de 2014. Páx. 29520-29530. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140701/AnuncioG0164-260614-0003_gl.pdf
 • ORDE do 23 de xuño de 2014 pola que se modifica a Orde do 3 de xuño de 2011 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación. DOG Núm. 126 Venres, 4 de xullo de 2014. Páx. 29928-29930. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140704/AnuncioG0164-300614-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 24 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se modifica a do 5 de novembro de 2013, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2013 do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Xeración do Coñecemento, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 159 Martes, 1 de xullo de 2014. Páx. 50528-50529. http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6910.pdf
 • RESOLUCIÓN do 24 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se modifica a do 5 de novembro de 2013, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2013 do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco del Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 159 Martes, 1 de xullo de 2014. Páx. 50530-50531. http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6911.pdf
 • RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2014 do procedemento de concesión de axudas correspondentes ás actuacións de programación conxunta tipo COFUND, contempladas no Programa Estatal de I+D+I Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 159 Martes, 1 de xullo de 2014. Páx. 50532-50548. http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6912.pdf
 • RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se convoca a concesión de axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre drogodependencias no ano 2014. BOE Núm. 162 Venres, 4 de xullo de 2014. Páx. 52516-52537. http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7050.pdf
 • RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para a elaboración de recursos didácticos para a súa incorporación ás plataformas de acceso público do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 167 Xoves, 10 de xullo de 2014. Páx. 54255-54267. http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7305.pdf
 • RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2014-2015. BOE Núm. 169 Sábado, 12 de xullo de 2014. Páx. 54966-54978. http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7403.pdf
 • RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan becas de colaboración de estudantes en departamentos universitarios para o curso académico 2014-2015. BOE Núm. 169 Sábado, 12 de xullo de 2014. Páx. 54979-59987. http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7404.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan subvencións para o Subprograma de Mobilidade dentro do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016 en I+D+i. BOE Núm. 133 Luns, 2 de xuño de 2014 Páx. 41796-41820. http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/pdfs/BOE-A-2014-5814.pdf
 • RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria do ano 2014, para a concesión de axudas correspondentes á convocatoria Plataformas Tecnolóxicas do Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 135 Mércores, 4 de xuño de 2014 Páx. 42694-42710. http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5892.pdf
 • INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN do Convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra a violencia contra a muller e a violencia doméstica, feito en Istambul o 11 de maio de 2011. BOE Núm. 137 Venres, 6 de xuño de 2014 Páx. 42946-42976. http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
 • REAL DECRETO 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao. BOE Núm. 138 Sábado, 7 de xuño de 2014 Páx. 43307-43323. http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008.pdf
 • REAL DECRETO 472/2014, do 13 de xuño, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das becas e axudas ao estudo para o curso 2014-2015, e se modifica parcialmente o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. BOE Núm. 144 Sábado, 14 de xuño de 2014 Páx. 45047-45060. http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/14/pdfs/BOE-A-2014-6275.pdf
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se corrixe a do 21 de maio de 2014, pola que  se convocan subvencións para o Subprograma de Mobilidade dentro do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016 en I+D+i. BOE Núm. 147 Mércores, 18 de xuño de 2014 Páx. 46291. http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6458.pdf
 • RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Miguel Hernández, edición 2014, co cofinanciamento do Fondo Social Europeo. BOE Núm. 157 Sábado, 28 de xuño de 2014 Páx. 49837-49844. http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6789.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • ORDE ECD/686/2014, do 23 de abril, pola que se establece o currículo da Educación Primaria para o ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e se regula a súa implantación, así como a avaliación e determinados aspectos organizativos da etapa. BOE Núm. 106 Xoves, 1 de maio de 2014 Páx. 33827-34369. http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/01/pdfs/BOE-A-2014-4626.pdf
 • RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2014 do procedemento de concesión de axudas correspondentes ás accións de  dinamización "Proxectos Europa Excelencia", do Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Xeración de Coñecemento, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 108 Sábado, 3 de maio de 2014 Páx. 34594-34614. http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/03/pdfs/BOE-A-2014-4687.pdf
 • ORDE ECC/758/2014, do 30 de abril, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión dos Premios Nacionais de Investigación. BOE Núm. 114 Sábado, 10 de maio de 2014 Páx. 36193-36197. http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4982.pdf
 • ORDE ECD/774/2014, do 12 de maio, pola que se corrixen erros na Orde ECD/686/2014, do 23 de abril, pola que se establece o currículo da Educación Primaria para o ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e se regula a súa implantación, así como a avaliación e determinados aspectos organizativos da etapa. BOE Núm. 117 Mércores, 14 de maio de 2014 Páx. 37708-37709. http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5110.pdf
 • RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Educación na ensinanza non universitaria correspondentes ao ano 2014,nas seguintes categorías: centros docentes, carreira académica de investigación e innovación educativa, entidades para a promoción educativa e  equipos docentes. BOE Núm. 121 Luns, 19  de maio de  2014 Páx. 38690-38706. http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/19/pdfs/BOE-A-2014-5313.pdf
 • RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de verán para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo. BOE Núm. 126 Sábado, 24 de maio de 2014 Páx. 39606-39618. http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/24/pdfs/BOE-A-2014-5479.pdf
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria correspondente ao ano 2014 dos Premios Nacionais de Investigación. BOE Núm. 130 Xoves, 29 de maio de 2014 Páx. 41163-41169. http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5649.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se publica a convocatoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao Corpo de Profesores de Ensinanza Secundaria e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do Corpo de Profesores de Ensinanza Secundaria. BOE Núm. 79 Martes, 1 de abril de 2014 Páx. 27902-27903. http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/01/pdfs/BOE-A-2014-3486.pdf
 • ORDE ECD/527/2014, do 1 de abril, pola que se establecen as bases reguladoras da convocatoria de axudas Erasmus.es, financiadas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do Programa "Erasmus+", para a mobilidade de estudantes de institucións de educación superior e se aproba a convocatoria en concorrencia competitiva correspondente ao curso académico 2014-2015. BOE Núm. 81 Xoves, 3 de abril de 2014 Páx. 28501-28509. http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/03/pdfs/BOE-A-2014-3572.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Orde ECD/527/2014, do 1 de abril, pola que se establecen as bases reguladoras da convocatoria de axudas Erasmus.es, financiadas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do Programa "Erasmus+", para a mobilidade de estudantes de  institucións de educación superior e se aproba a convocatoria en concorrencia competitiva correspondente ao curso académico 2014-2015. BOE Núm. 82 Venres, 4 de abril de 2014 Páx. 28886. http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/04/pdfs/BOE-A-2014-3617.pdf
 • RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios á calidade e innovación en orientación e formación profesional, co cofinanciamento do Fondo Social Europeo. BOE Núm. 82 Venres, 4 de abril de 2014 Páx. 28899-28908. http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/04/pdfs/BOE-A-2014-3621.pdf
 • RESOLUCIÓN do 17 de marzo de 2014, da Universidade de Vigo, pola que se publica o plan de estudos de Máster en Intervención  Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos.  BOE Núm. 86 Mércores, 9 de abril de 2014 Páx. 29752-29753. http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/09/pdfs/BOE-A-2014-3799.pdf
 • RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación dos beneficiarios das becas de colaboración de estudantes en departamentos universitarios para o curso académico 2013-2014. BOE Núm. 87 Xoves, 10 de abril de 2014 Páx. 29898-28944. http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3844.pdf
 • RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica a Addenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, para o financiamento de prazas públicas do primeiro ciclo de educación infantil no marco do Plan Educa3, no ano 2011. BOE Núm. 87 Xoves, 10 de abril de 2014 Páx. 29948-29950 http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3846.pdf
 • RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar no programa nacional para a educación complementaria de alumnos "Centros de Educación Ambiental" durante o ano 2014. BOE Núm. 88 Venres, 11 de abril de 2014 Páx. 30253-30263. http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/11/pdfs/BOE-A-2014-3905.pdf
 • RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar no programa nacional para a educación complementaria de alumnos "Recuperación e Utilización Educativa de Pobos Abandonados" durante o período lectivo de 2014. BOE Núm. 88 Venres, 11 de abril de 2014 Páx. 30264-30274 http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/11/pdfs/BOE-A-2014-3906.pdf
 • ORDE PRE/565/2014, do 10 de abril, pola que se modifica a Orde PRE/621/2008, do 7 de marzo, pola que se regulan as bases, o réxime de axudas e a xestión da liña instrumental de actuación de proxectos de I+D+i, no marco do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica, 2008-2011. BOE Núm. 88 Venres, 11 de abril de 2014 Páx. 30425-30427. http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/11/pdfs/BOE-A-2014-3918.pdf
 • RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convoca procedemento de concesión de axudas de mobilidade a titulados de universidades españolas para realizar prácticas formativas en empresas con sede en países integrados no Programa ARGO. BOE Núm. 98 Mércores, 23 de abril de 2014 Páx. 32100-32121. http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4361.pdf
 • RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os premios do XXVII Certame «Mozos Investigadores» para 2014. BOE Núm. 98 Mércores, 23 de abril de 2014 Páx. 32122-32131. http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4362.pdf
 • RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2014, do Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, pola que se establecen as condicións e se convoca o premio «Selo Europeo para as iniciativas innovadoras na ensinanza e a aprendizaxe das linguas 2014». BOE Núm. 98 Mércores, 23 de abril de 2014 Páx. 32132- 32144. http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4363.pdf
 • ORDE ECD/666/2014, do 22 de abril, pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso ao Corpo de Profesores de Ensinanza Secundaria para prazas situadas no ámbito de xestión territorial do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE Núm. 104, Martes, 29 de abril de 2014 Páx. 33232- 33258. http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/29/pdfs/BOE-A-2014-4541.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2014, da Presidencia da Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, pola que se convocan becas de introdución á investigación para estudantes universitarios, no marco do Programa "Xunta para a Ampliación de Estudos”. BOE Núm. 78 Luns, 31 de marzo de 2014 Páx. 27785-27789. http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3460.pdf
 • RESOLUCIÓN do 19  de marzo de 2014, da Secretaría de  Estado de  Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en Seccións bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2014-2015. BOE Núm. 78 Luns, 31 de marzo de 2014 Páx. 27650-27658. http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3439.pdf
 • RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Innovación e Competitividade, pola que se publica a Addenda ao Convenio de colaboración coa Xunta de Galicia para o desenvolvemento da Estratexia Española de Innovación na Comunidade Autónoma de Galicia. BOE Núm. 76 Venres, 28 de marzo de 2014 Páx. 27289-27292. http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3361.pdf
 • RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas e a Mestres. BOE Núm.  76 Venres, 28 de marzo de 2014 Páx. 27082 http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3348.pdf
 • RESOLUCIÓN do 17 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do 11 de novembro de 2013, da Conferencia Xeral de Política Universitaria, polo que se determinan as datas límite de preinscrición, de publicación de listas de admitidos e de inicio do período de matriculación nas universidades públicas para o curso académico 2014- 2015. BOE Núm. 75 Xoves, 27 de marzo de 2014 Páx. 26813. http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/27/pdfs/BOE-A-2014-3302.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se abre prazo extraordinario para a presentación de solicitudes para a convocatoria do ano 2014 para a concesión das axudas correspondentes á convocatoria Retos-Colaboración do Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 27 Venres, 31 de xaneiro de 2014 Páx. 7050. http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1039.pdf
 • INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN do Protocolo facultativo da Convención sobre os Dereitos do Neno relativo a un procedemento de comunicacións, feito en Nova York o 19 de decembro de 2011. BOE Núm. 27 Venres, 31 de xaneiro de 2014 Páx. 6453-6462. http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-966.pdf
 • LEI 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia. BOE Núm. 25 Mércores, 29 de xaneiro de 2014 Páx. 5399-5441. http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-884.pdf
 • RESOLUCIÓN do 22 de xaneiro de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se corrixen erros na do 25 de novembro de 2013, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2013 do procedemento de concesión de axudas correspondentes ás accións de dinamización de carácter internacional, contempladas no Programa Estatal de I+D+I Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 23 Luns, 27 de xaneiro de 2014 Páx. 5037. http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/27/pdfs/BOE-A-2014-825.pdf
 • RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se corrixen erros na do 27 de decembro de 2013, pola que se aproba a convocatoria, correspondente ao ano 2013, de diversas actuacións contempladas no Subprograma Estatal de Formación e no Subprograma Estatal de Incorporación, do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 19 Mércores, 22 de xaneiro de 2014 Páx. 3983. http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-645.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución do 13 de decembro de 2013, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria do ano 2014, para a concesión das axudas correspondentes á convocatoria Retos-Colaboración do Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 15 Venres, 17 de xaneiro de 2014 Páx. 2734. http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/17/pdfs/BOE-A-2014-487.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2013, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria correspondente ao ano 2013 do procedemento para a concesión de axudas a infraestruturas e equipamento científico- técnico do Subprograma estatal de infraestruturas científicas e técnicas e equipamento. BOE Núm. 313 Martes, 31 de decembro de 2013 Páx. 107222-107238. http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13831.pdf
 • RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2013, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria, correspondente ao ano 2013, de diversas actuacións contempladas no Subprograma Estatal de Formación e no Subprograma Estatal de Incorporación, do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 313 Martes, 31 de decembro de 2013 Páx. 107239-107295. http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13832.pdf
 • REAL DECRETO 1050/2013, do 27 de decembro, polo que se regula o nivel mínimo de protección establecido na Lei 39/2006, do 14  de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia. BOE Núm. 313 Martes, 31 de decembro de 2013 Páx. 107120-107127. http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13810.pdf
 • REAL DECRETO 1051/2013, do 27 de decembro, polo que se regulan as prestacións do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, establecidas na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal y Atención ás persoas en situación de dependencia. BOE Núm. 313 Martes, 31 de decembro de 2013 Páx. 107128-107142. http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13811.pdf
 • RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para favorecer a mobilidade de profesores visitantes e de estudantes en ensinanzas universitarias oficiais de máster e doutorado desenvolvidos conxuntamente por universidades francesas e españolas para  o curso académico 2014-2015. BOE Núm. 310 Venres, 27 de decembro de 2013 Páx. 105637-105655. http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13680.pdf
 • ORDE SSI/2419/2013, do 16 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de becas de formación no Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller e se convocan as correspondentes ao período 2014-2015. BOE Núm. 307 Martes, 24 de decembro de 2013 Páx. 104544-104561. http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13588.pdf
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os premios de carácter estatal, para o ano 2012, para centros docentes que desenvolvan boas prácticas dirixidas ao alumnado que presenta necesidades educativas especiais e para os centros que as dirixen á compensación do alumnado que se encontra en entornas sociais desfavorables. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86370-86371. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15362.pdf
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas a favorecer a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación por parte do alumnado que presente necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade durante o curso escolar 2012- 2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86372-86376. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15363.pdf
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de subvencións a entidades privadas sen fins de lucro parala realización de actividades dirixidas á atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo e á compensación do alumnado que se encontra en entornas sociais desfavorables durante o curso escolar 2012-2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86379-86383. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15365.pdf
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas á atención educativa de persoas adultas que presenten necesidades educativas especiais durante o curso escolar 2012- 2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86384-86388. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15366.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se corrixen erros na do 7 de setembro, pola que se conceden subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios "Séneca" para o curso académico 2012-2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86389. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15367.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e  Universidades, pola que se  corrixen erros na do 16 de novembro de  2012, complementaria ás do 7 de setembro e 5 de outubro de 2012, polas que se conceden subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios "Séneca" para o curso académico 2012-2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86390. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15368.pdf
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2013-2014. BOE Núm. 304 Mércores, 19 de decembro de 2012 Páx. 86256-86267. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/19/pdfs/BOE-A-2012-15329.pdf
 • RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se abonan anticipos ás entidades colaboradoras, correspondentes ás axudas para bolsas e contratos do subprograma de formación de profesorado universitario no marco do Estatuto do persoal investigador en formación. BOE Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86036-86038. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15279.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para estancias breves en España e no estranxeiro a persoal investigador en formación do programa de formación de profesorado universitario. BOE Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86039-86054. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15280.pdf
 • RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se concede o traslado temporal a un centro no estranxeiro a persoal investigador en formación, do programa de formación de profesorado universitario. BOE Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86063-86065. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15283.pdf
 • ORDE ECD/2708/2012, do 30 de novembro, pola que se acorda compensar ás universidades os prezos públicos por servizos académicos correspondentes aos alumnos bolseiros do  curso 2011-2012. BOE Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86067-86069. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15285.pdf
 • ORDE ECD/2709/2012, do 30 de novembro, pola que se acorda compensar ás universidades públicas pola redución dos prezos públicos por servizos académicos correspondentes aos estudantes pertencentes a familias numerosas de tres fillos, do curso académico 2011-2012. BOE Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86070-86071. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15286.pdf
 • RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria do ano 2013 para a concesión das axudas correspondentes ao Programa Nacional de Redes - subprograma INNFLUYE, dentro da liña instrumental de articulación e internacionalización do sistema, no marco do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica, 2008-2011. BOE Núm. 297 Martes, 11 de decembro de 2012 Páx. 84932-84946. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/11/pdfs/BOE-A-2012-15014.pdf
 • RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se fixa o procedemento e prazo de presentación de solicitudes de avaliación da actividade investigadora á Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora. BOE Núm. 292 Mércores, 5 de decembro de 2012 Páx. 83752-83757. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/05/pdfs/BOE-A-2012-14836.pdf
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Investigación Científica e Técnica, pola que se publican as axudas concedidas na convocatoria 2012 do Subprograma de Formación de Persoal Investigador, no marco do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica 2008-2011. BOE Núm. 291 Martes, 4 de decembro de 2012 Páx. 83635-83658. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/04/pdfs/BOE-A-2012-14809.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2013 pola que se conceden as axudas da Orde do 5 de xullo de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia, potencialmente cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa operativo de Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2013. DOG Núm. 205 Venres, 25 de outubro de 2013 Páx. 42142-42146. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131025/AnuncioG0164-171013-0003_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2013 pola que se conceden as axudas convocadas pola Orde do 2 de xullo  de 2013, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime  de concorrencia competitiva, das axudas para proxectos de investigación desenvolvidos por investigadores emerxentes e se procede á súa convocatoria para o ano 2013. DOG Núm. 205 Venres, 25 de outubro de 2013 Páx. 42147-42150. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131025/AnuncioG0164-171013-0002_gl.pdf
 • ORDE do 24 de outubro de 2013 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2013/14. DOG Núm. 209 Xoves, 31 de outubro de 2013 Páx. 42693-42706. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131031/AnuncioG0164-281013-0002_gl.pdf
 • ORDE do 24 de setembro de 2013 pola que se convocan axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para estudos universitarios conducentes á obtención do título oficial de máster universitario, destinadas a titulados universitarios en situación laboral de desemprego, para o curso 2013/14, e se establecen as bases reguladoras. DOG Núm. 190 Venres, 4 de outubro de 2013 Páx. 39602-39617. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131004/AnuncioG0164-260913-0003_gl.pdf
 • ORDE do 2 de outubro de 2013 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 197 Martes, 15 de outubro de 2013 Páx. 40706- 40745. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131015/AnuncioG0164-071013-0001_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do II Convenio colectivo da empresa Fundación Camiña Social de atención especializada no ámbito dos menores, mocidade e colectivos en conflito social. DOG Núm. 178 Mércores, 18 de setembro de 2013 Páx. 36846-36899. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130918/AnuncioCA05-040913-0005_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 11 de setembro de 2013, da Universidade de Vigo, sobre delegación de competencias. DOG Núm. 180 Venres, 20 de setembro de 2013 Páx. 37101-37114. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130920/AnuncioU500-160913-0005_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional  e  Innovación  Educativa,  pola  que  se  establece  o  calendario  para  a celebración de eleccións para a constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos. DOG Núm. 181 Luns, 23 de setembro de 2013 Páx. 37286-37292. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130923/AnuncioG0164-160913-0006_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente  ao máster  en Profesorado de  Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2013/14. DOG Núm. 183 Mércores, 25 de setembro de 2013 Páx. 37885-37887. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130925/AnuncioG0164-170913-0001_gl.pdf
 • ORDE  do  19  de  setembro  de  2013  pola  que  se  convocan  axudas,  en  réxime  de concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 2013/14 nas universidades do Sistema universitario de Galicia e se establecen as bases reguladoras. DOG Núm. 185 Venres, 27 de setembro de 2013 Páx. 38167-38188. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130927/AnuncioG0164-200913-0003_gl.pdf
 • ORDE do 26 de agosto de 2013 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican. DOG Núm. 166 Luns, 2 de setembro de 2013 Páx. 34733-33746. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130902/AnuncioG0164-280813-0001_gl.pdf
 • ORDE do 19 de agosto de 2013 pola que se resolve a convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar nos concellos de Galicia para o ano 2013. DOG Núm. 172 Martes, 10 de setembro de 2013 Páx. 35698-35715. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130910/AnuncioG0164-040913-0002_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • ORDE do 27 de xuño de 2013 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2012/13. DOG Núm. 127 Venres, 5 de xullo de 2013 Páx. 26812-26836. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130705/AnuncioG0164-280613-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2013/14, os contratos-programa con centros educativos  e se establecen as  bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. DOG Núm. 127 Venres, 5 de xullo de 2013 Páx. 26837-26852. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130705/AnuncioG0164-280613-0002_gl.pdf
 • ORDE do 2 de xullo de 2013 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para proxectos de investigación desenvolvidos por investigadores emerxentes do Sistema universitario de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2013. DOG Núm. 128 Luns, 8 de xullo de 2013 Páx. 27054-27069. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130708/AnuncioG0164-020713-0001_gl.pdf
 • ORDE do 5 de xullo de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia, potencialmente cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa operativo de Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2013. DOG Núm. 133 Luns, 15 de xullo de 2013 Páx. 28025-28043. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130715/AnuncioG0164-090713-0001_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • LEI 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación de Galicia. DOG Núm. 114 Luns, 17 de xuño de 2013 Páx. 23073-23103. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130617/AnuncioC3B0-060613-0002_gl.pdf
 • ORDE do 12 de xuño de 2013 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público de nove bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 115 Martes, 18 de xuño de 2013 Páx. 23401-23424. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130618/AnuncioG0164-120613-0004_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2013/14. DOG Núm. 115 Martes, 18 de xuño de 2013 Páx. 23425- 23448. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130618/AnuncioG0164-110613-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2013/14. DOG Núm. 116 Mércores, 19 de xuño de 2013 Páx. 23551-23572. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130619/AnuncioG0164-120613-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2013. DOG Núm. 118 Venres, 21 de xuño de 2013 Páx. 24137-24171. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130621/AnuncioG0244-190613-0007_gl.pdf
 • DECRETO 95/2013, do 13 de xuño, polo que se crean as escolas de doutoramento nas universidades do Sistema universitario de Galicia. DOG Núm. 120 Mércores, 26 de xuño de 2013 Páx. 24811-24813. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130626/AnuncioG0164-180613-0002_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia. DOG Núm. 121 Xoves, 27 de xuño de 2013 Páx. 24991. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130627/AnuncioG0164-200613-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN  do  24  de  maio  de  2013,  da  Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria,  pola  que  se  dá  publicidade  aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2013. DOG Núm. 104, Luns, 3 de xuño de 2013 Páx. 19989-19993. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130603/AnuncioG0164-280513-0001_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de maio de 2013 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2013/2014. DOG Núm. 105, Martes, 4 de xuño de 2013 Páx. 20192-20193. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130604/AnuncioG0164-030613-0002_gl.pdf
 • ORDE do 24 de maio de 2013 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2013/2014,  nos  centros  docentes  sostidos  con  fondos  públicos  na  Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 107, Xoves, 6 de xuño de 2013 Páx. 20671-20688. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130606/AnuncioG0164-290513-0005_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 18 de febreiro de 2013 pola que se convocan os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2012 nas universidades do Sistema Universitario de Galicia. DOG Núm. 108, Venres, 7 de xuño de 2013 Páx. 21224. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130607/AnuncioG0164-040613-0001_gl.pdf
 • CORRECCIÓN de erros. Resolución do  13 de xuño de 2011 pola que se acorda a publicación da normativa sobre permanencia nas titulacións de grao e máster, aprobada no Consello Social do 5 de xuño de 2012. DOG Núm. 109, Luns, 10 de xuño de 2013 Páx. 21711. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130610/AnuncioG2018-040613-0002_gl.pdf
 • DECRETO 86/2013, do 6 de xuño, polo que se modifica o Decreto 39/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013. DOG Núm. 110, Martes, 11 de xuño de 2013 Páx. 21813-21814. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130611/AnuncioG0164-070613-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2013 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario  en  Educación,  Xénero  e  Igualdade  pola  Universidade  de  Santiago  de Compostela. DOG Núm. 110, Martes, 11 de xuño de 2013 Páx. 21898-21899. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130611/AnuncioG2018-030613-0001_gl.pdf
 • ORDE do 5 de xuño de 2013 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2013/14. DOG Núm. 113, Venres, 14 de xuño de 2013 Páx. 22888-22909. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130614/AnuncioG0164-100613-0003_gl.pdf
 • ORDE do 5 de xuño de 2013 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2013/14 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión. DOG Núm. 113, Venres, 14 de xuño de 2013 Páx. 22910-22934. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130614/AnuncioG0164-060613-0002_gl.pdf
 • ORDE do 6 de xuño de 2013 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2013/14. DOG Núm. 113, Venres, 14 de xuño de 2013 Páx. 22935-22959. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130614/AnuncioG0164-100613-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as  bases  para  a  participación  dos  centros  docentes  sostidos  con  fondos  públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2013/14. Núm. 113, Venres, 14 de xuño de 2013 Páx. 22960-22972. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130614/AnuncioG0164-290513-0001_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • ORDE do 25 de abril de 2013 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias                    profesionais           adquiridas          a    través     da    experiencia       laboral,      na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo        nacional  de                    cualificacións      profesionais,    de  distintas   familias profesionais.DOG Núm. 94 Luns, 20 de maio de 2013 Páx. 17098-17165. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130520/AnuncioG0164-150513-0002_gl.pdf
 • ORDE do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia. DOG Núm. 96 Mércores, 22 de maio de 2013 Páx. 17697-17732. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130522/AnuncioG0164-160513-0001_es.pdf
 • ORDE  do  10  de  maio  de  2013  pola  que  se  aproban  as  bases  e  se  procede  á convocatoria de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2013/14. DOG Núm. 96 Mércores, 22 de maio de 2013 Páx. 17772-17784. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130522/AnuncioG0164-140513-0002_gl.pdf
 • ORDE do 16 de maio de 2013 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2013/14. DOG Núm. 101 Mércores, 29 de maio de 2013 Páx. 18947-18975. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130529/AnuncioG0164-210513-0001_gl.pdf
 • ORDE do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. DOG Núm. 102 Xoves, 30 de maio de 2013 Páx. 19120-19121. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130530/AnuncioG0164-240513-0006_gl.pdf
 • CORRECCIÓN de erros. Orde do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de  vixencia  dos  libros  de  texto  e  demais  materiais  curriculares.  DOG  Núm.  103 Venres, 31 de maio de 2013 Páx. 19475. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130531/AnuncioG0164-300513-0003_gl.pdf
 • ORDE do 30 de maio de 2013 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros  de  texto,  materiais  curriculares  e  material  didáctico  e  complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2013/2014. DOG Núm. 103 Venres, 31 de maio de 2013 Páx. 19529-19551. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130531/AnuncioG0164-280513-0006_gl.pdf
 • ORDE do 26 de abril de 2013 pola que se establecen as bases e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar nos concellos de Galicia para o ano 2013. DOG Núm. 88 Mércores, 8 de maio de 2013 Páx. 15063-15087. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130508/AnuncioG0164-300413-0001_gl.pdf
 • ORDE do 2 de maio de 2013, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 5 de febreiro de 2013. DOG Núm. 89 Venres, 10 de maio de 2013 Páx. 15364-15368. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130510/AnuncioG0164-030513-0010_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel. DOG Núm. 89 Venres, 10 de maio de 2013 Páx. 15369-15372. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130510/AnuncioG0164-030513-0008_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación  das materias da fase específica da proba de acceso á universidade de bacharelato e FP, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia no curso 2013/14. DOG Núm. 72 Luns, 15 de abril de 2013 Páx. 11217-11225. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130415/AnuncioG0164-050413-0002_gl.pdf
 • ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG Núm. 73 Martes, 16 de abril de 2013 Páx. 11425-11447.http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130416/AnuncioG0164-090413-0001_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 5 de abril de 2013 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade de bacharelato e FP, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia no curso 2013/14. DOG Núm. 74 Mércores, 17 de abril de 2013 Páx. 11688. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130417/AnuncioG0164-160413-1_gl.pdf
 • ORDE do 9 de abril de 2013 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2013. DOG Núm. 75 Xoves, 18 de abril de 2013 Páx. 11797-11805. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130418/AnuncioG0164-110413-0001_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx. 11980. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioG0164-170413-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2013 pola que se publica a normativa de permanencia e progreso do alumnado das titulacións oficiais de grao e máster universitarios desta universidade. DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx. 12061-12067. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG Núm. 79 Mércores, 24 de abril de 2013 Páx. 12743-12744. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130424/AnuncioG0164-190413-0001_gl.pdf
 • ORDE do 25 de abril de 2013 pola que se establecen as bases que rexen as axudas para o programa Galeuropa a mozos e mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera dos Estados membros da Unión Europea, agás España, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 82 Luns, 29 de abril de 2013 Páx.13265-13287. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130429/AnuncioCA05-240413-0001_gl.pdf
 • ORDE do 14 de febreiro de 2013 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2013/14 e seguintes, e se realiza a convocatoria. DOG Núm. 62 Luns, 1 de abril de 2013 Páx. 9386-9404. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130401/AnuncioG0164-140313-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2013 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 17 de outubro de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 62 Luns, 1 de abril de 2013 Páx. 9405-9410. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130401/AnuncioG0164-210313-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2013 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 14 de xaneiro de 2013 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 22 de novembro pola que se resolve a concesión das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 65 Xoves, 4 de abril de 2013 Páx. 9846-9851. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130404/AnuncioG0164-010413-0003_gl.pdf
 • ORDE do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 65 Xoves, 4 de abril de 2013 Páx. 9865-9916. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130404/AnuncioG0164-250313-0003_gl.pdf
 • ORDE do 4 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras do Certame Cooperativismo no Ensino, dirixido ao alumnado e profesorado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013. DOG Núm. 71 Venres, 12 de abril de 2013 Páx. 11079-11094. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130412/AnuncioCA05-090413-0001_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 71 Venres, 12 de abril de 2013 Páx. 11136-11137. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130412/AnuncioG0164-090413-0005_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • ORDE do 7 de marzo de 2013 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG Núm. 54 Luns, 18 de marzo de 2013 Páx. 8127-8143. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130318/AnuncioG0164-110313-0001_gl.pdf
 • CORRECCIÓN de erros. Orde do 14 de febreiro de 2013 pola que se revoga a autorización para impartir determinadas titulacións universitarias oficiais de máster e se suprimen ensinanzas universitarias nas universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo. DOG Núm. 55 Martes, 19 de marzo de 2013 Páx. 8263. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130319/AnuncioG0164-140313-0002_gl.pdf
 • ORDE do 11 de marzo de 2013 pola que se designa o órgano estatístico sectorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. DOG Núm. 56 Mércores, 20 de marzo de 2013 Páx. 8441-8443. ORDE do 18 de marzo de 2013 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2013, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. DOG Núm. 58 Venres, 22 de marzo de 2013 Páx. 8704-8727. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130322/AnuncioG0164-190313-0003_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2013, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes previsto na Resolución do 28 de decembro de 2012 pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2013 (ED114A). DOG Núm. 58 Venres, 22 de marzo de 2013 Páx. 8728. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130322/AnuncioG0164-110313-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2013/14. DOG Núm. 58 Venres, 22 de marzo de 2013 Páx. 8729-8731. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130322/AnuncioG0164-140313-0007_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, CUALE. DOG Núm. 58 Venres, 22 de marzo de 2013 Páx. 8732-8733. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130322/AnuncioG0164-140313-0006_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2013/14. DOG Núm. 58 Venres, 22 de marzo de 2013 Páx. 8734-8737. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130322/AnuncioG0164-140313-0005_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2013, da Presidencia da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención do informe previo á contratación excepcional de profesorado colaborador polas universidades do Sistema Universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes. DOG Núm. 60 Martes, 26 de marzo de 2013 Páx. 8970-8976. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130326/AnuncioO601-200313-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2013, da Presidencia da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema Universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes. DOG Núm. 60 Martes, 26 de marzo de 2013 Páx. 8977-8983. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130326/AnuncioO601-200313-0001_gl.pdf
 • ORDE do 18 de febreiro de 2013 pola que se convocan os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2012 nas universidades do Sistema Universitario de Galicia. DOG Núm. 43 Venres, 1 de marzo de 2013 Páx. 6026-6041. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130301/AnuncioG0164-210213-0002_gl.pdf
 • DECRETO 39/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013. DOG Núm. 44 Luns, 4 de marzo de 2013 Páx. 6243-6245. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130304/AnuncioG0164-270213-0002_gl.pdf
 • ORDE do 20 de febreiro de 2013 pola se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2013, co obxecto de coñecer a lingua dese país. DOG Núm. 46 Mércores, 6 de marzo de 2013 Páx. 6637-6648. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130306/AnuncioG0164-260213-0001_gl.pdf
 • ORDE do 21 de febreiro de 2013 pola que se establece o procedemento de concesión, baixo o réxime de concorrencia non competitiva, de axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no curso académico 2012/13, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que por causa sobrevida ou imprevista teña dificultades económicas para continuar estudos. DOG Núm. 46 Mércores, 6 de marzo de 2013 Páx. 6649-6661. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130306/AnuncioG0164-260213-0002_gl.pdf
 • ORDE do 1 de  marzo de  2013 pola que se convocan  prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2013. DOG Núm. 46 Mércores, 6 de marzo de 2013 Páx. 6662-6679. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130306/AnuncioG0164-040313-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2013, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se convoca para o ano 2013 o programa de axudas para a participación no programa Conecta con Galicia, dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos e que residan no exterior. DOG Núm. 50 Martes, 12 de marzo de 2013 Páx. 7312-7331. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130312/AnuncioG0244-050313-0004_gl.pdf
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG Núm. 53 Venres, 15 de marzo de 2013 Páx. 7891-7931. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2013 pola que se acorda a publicación do Regulamento polo que se implantan medios electrónicos que facilitan o acceso dos cidadáns aos servizos públicos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e se crean a sede electrónica, o Rexistro Electrónico e o taboleiro de anuncios, aprobado no Consello de Goberno do 29 de xaneiro de 2013. DOG Núm. 53 Venres, 15 de marzo de 2013 Páx. 7961-7985. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG2018-060313-0002_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2013. DOG Núm. 14 Luns, 21 de xaneiro de 2013 Páx. 1650-1661. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130121/AnuncioG0164-110113-0004_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2013 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 22 de novembro de 2012 pola que se resolve a concesión das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011- 2015 (Plan I2C) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 15 Martes, 22 de xaneiro de 2013 Páx. 1839-1845. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130122/AnuncioG0164-150113-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2013, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2012. DOG Núm. 17 Xoves, 24 de xaneiro de 2013 Páx. 2045-2047. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130124/AnuncioG0164-160113-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012, da Universidade de  Vigo, pola que se publica a modificación da Resolución do 15 de outubro de 2010, de publicación do plan de estudos de graduado/a en Educación Infantil. DOG Núm. 19 Luns, 28 de xaneiro de 2013 Páx. 2300-2302. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130128/AnuncioU500-170113-0008_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. DOG Núm. 20 Martes, 29 de xaneiro de 2013 Páx. 2419-2437. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130129/AnuncioG0164-220113-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012, da Universidade de  Vigo, pola que se publica a modificación da Resolución do 15 de outubro de 2010, de publicación do plan de estudos de graduado/a en Educación Primaria. DOG Núm. 20 Martes, 29 de xaneiro de 2013 Páx. 2445-2447. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130129/AnuncioU500-210113-0001_gl.pdf
 • ORDE do 21 de xaneiro de 2013 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2011/12. DOG Núm. 22 Xoves, 31 de xaneiro de 2013 Páx. 2710 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130131/AnuncioG0164-230113-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 21  de decembro de 2012  pola que  se adxudican as axudas do  anexo II, modalidade B, da Orde do 17 de outubro de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 1 Mércores, 2 de xaneiro de 2013 Páx. 11-14. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130102/AnuncioG0164-271212-0001_gl.pdf
 • ORDE do 21 de decembro de 2012 pola que se fai pública a resolución de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 2012/13 nas universidades do Sistema universitario de Galicia. DOG Núm. 2 Xoves, 3 de xaneiro de 2013 Páx. 162-182. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130103/AnuncioG0164-261212-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2012 pola que se fai pública a relación definitiva dos centros seleccionados para desenvolver, con carácter experimental, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería. DOG Núm. 3 Venres, 4 de xaneiro de 2013 Páx. 353-365. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130104/AnuncioG0164-261212-0006_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao curso 2012/13. DOG Núm. 8 Venres, 11 de xaneiro de 2013 Páx. 997-1003. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130111/AnuncioG0164-030113-0001_gl.pdf
 • ORDE do 28 de decembro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios para o curso escolar 2012-2013 (ED101 C). DOG Núm. 9 Luns, 14 de xaneiro de 2013 Páx. 1069-1085. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130114/AnuncioG0164-040113-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2012, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2013 (ED114A). DOG Núm. 11 Mércores, 16 de xaneiro de 2013 Páx. 1263-1270. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130116/AnuncioG0164-070113-0003_gl.pdf
 • DECRETO 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. DOG Núm. 13 Venres, 18 de xaneiro de 2013 Páx. 1453-1527. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130118/AnuncioG0164-150113-0001_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e  de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG Núm. 245 Mércores, 26 de decembro de 2012 Páx. 47794-47810. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Investigación Científica e Técnica, pola que se publican as axudas concedidas na convocatoria 2012 do Subprograma de Formación de Persoal Investigador, no marco do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica 2008-2011. BOE Núm. 291 Martes, 4 de decembro de 2012 Páx. 83635-83658. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/04/pdfs/BOE-A-2012-14809.pdf
 • RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se fixa o procedemento e prazo de presentación de solicitudes de avaliación da actividade investigadora á Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora. BOE Núm. 292 Mércores, 5 de decembro de 2012 Páx. 83752-83757. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/05/pdfs/BOE-A-2012-14836.pdf
 • RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria do ano 2013 para a concesión das axudas correspondentes ao Programa Nacional de Redes - subprograma INNFLUYE, dentro da liña instrumental de articulación e internacionalización do sistema, no marco do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica, 2008-2011. BOE Núm. 297 Martes, 11 de decembro de 2012 Páx. 84932-84946. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/11/pdfs/BOE-A-2012-15014.pdf
 • RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se abonan anticipos ás entidades colaboradoras, correspondentes ás axudas para bolsas e contratos do subprograma de formación de profesorado universitario no marco do Estatuto do persoal investigador en formación. BOE Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86036-86038. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15279.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para estancias breves en España e no estranxeiro a persoal investigador en formación do programa de formación de profesorado universitario. BOE Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86039-86054. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15280.pdf
 • RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se concede o traslado temporal a un centro no estranxeiro a persoal investigador en formación, do programa de formación de profesorado universitario. BOE Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86063-86065. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15283.pdf
 • ORDE ECD/2708/2012, do 30 de novembro, pola que se acorda compensar ás universidades os prezos públicos por servizos académicos correspondentes aos alumnos bolseiros do  curso 2011-2012. BOE Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86067-86069. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15285.pdf
 • ORDE ECD/2709/2012, do 30 de novembro, pola que se acorda compensar ás universidades públicas pola redución dos prezos públicos por servizos académicos correspondentes aos estudantes pertencentes a familias numerosas de tres fillos, do curso académico 2011-2012. BOE Núm. 303 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 86070-86071. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/18/pdfs/BOE-A-2012-15286.pdf
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2013-2014. BOE Núm. 304 Mércores, 19 de decembro de 2012 Páx. 86256-86267. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/19/pdfs/BOE-A-2012-15329.pdf
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os premios de carácter estatal, para o ano 2012, para centros docentes que desenvolvan boas prácticas dirixidas ao alumnado que presenta necesidades educativas especiais e para os centros que as dirixen á compensación do alumnado que se encontra en entornas sociais desfavorables. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86370-86371. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15362.pdf
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas a favorecer a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación por parte do alumnado que presente necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade durante o curso escolar 2012- 2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86372-86376. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15363.pdf
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de subvencións a entidades privadas sen fins de lucro parala realización de actividades dirixidas á atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo e á compensación do alumnado que se encontra en entornas sociais desfavorables durante o curso escolar 2012-2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86379-86383. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15365.pdf
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas á atención educativa de persoas adultas que presenten necesidades educativas especiais durante o curso escolar 2012- 2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86384-86388. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15366.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se corrixen erros na do 7 de setembro, pola que se conceden subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios "Séneca" para o curso académico 2012-2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86389. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15367.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e  Universidades, pola que se  corrixen erros na do 16 de novembro de  2012, complementaria  ás  do  7  de  setembro  e  5  de  outubro  de  2012,  polas  que  se  conceden subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios "Séneca" para o curso académico 2012-2013. BOE Núm. 305 Xoves, 20 de decembro de 2012 Páx. 86390. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15368.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2012, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se anula a do 13 de xuño de 2012, pola que se que convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios. BOE Núm. 271 Sábado, 10  de novembro de 2012 Páx. 78717. http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/10/pdfs/BOE-A-2012-13890.pdf
 • RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para bolsas e contratos do programa de formación de profesorado universitario, no marco do estatuto do persoal investigador en formación, por estimación de recursos. BOE Núm. 272 Luns, 12 de novembro de 2012 Páx. 78867-78868. http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/12/pdfs/BOE-A-2012-13929.pdf
 • RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se modifica a do 25 de abril de 2012, pola que se convocan axudas para bolsas e contratos de Formación de Profesorado Universitario do Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación do exercicio 2012, no marco do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica 2008-2011. BOE Núm. 272 Luns, 12 de novembro de 2012 Páx. 78869-78870. http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/12/pdfs/BOE-A-2012-13930.pdf
 • ORDE ECD/2422/2012, do 23 de outubro, pola que se convoca a concesión de subvencións a Organizacións Sindicais representativas do persoal funcionario docente dos centros públicos de ensinanza non universitaria. BOE Núm. 272 Luns, 12 de novembro de 2012 Páx. 78874-78879. http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/12/pdfs/BOE-A-2012-13933.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Orde ECD/2000/2012, do 13 de setembro, pola que se regula o certificado oficial de estudos obrigatorios para os alumnos que finalicen os estudos correspondentes á educación básica sen obter o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, e se modifican a Orde ECI/1845/2007, do 19 de xuño, pola que se establecen os elementos dos documentos básicos de avaliación da educación básica regulada pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, así como os requisitos formais derivados do proceso de avaliación que son precisos para garantir a mobilidade do alumnado, e a Orde ECI/2572/2007, do 4 de setembro, sobre avaliación en Educación Secundaria Obrigatoria. BOE Núm. 268 Mércores, 7 de novembro de 2012 Páx. 78060. http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/07/pdfs/BOE-A-2012-13772.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, complementaria á do 7 de setembro, pola que se conceden subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios "Séneca" para o curso académico 2012-2013. BOE Núm. 247 Sábado, 13 de outubro de 2012 Páx. 73316-73327. http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/13/pdfs/BOE-A-2012-12824.pdf
 • RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2012, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 21 de setembro de 2012, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos. BOE Núm. 256 Mércores, 24 de outubro de 2012 Páx. 75034-75036. http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/24/pdfs/BOE-A-2012-13169.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para estancias breves en España e no estranxeiro a persoal investigador en formación do programa de formación de profesorado universitario, por estimación de reclamacións. BOE Núm. 257 Xoves, 25 de outubro de 2012 Páx. 75446-75448. http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/25/pdfs/BOE-A-2012-13255.pdf
 • RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2012, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 21 de setembro de 2012, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de Grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos. BOE Núm. 258 Venres, 26 de outubro de 2012 Páx. 75584-75586. http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/26/pdfs/BOE-A-2012-13287.pdf
 • RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se modifica a de 27 de xuño de 2012, pola que se adxudican axudas para bolsas e contratos do programa "Salvador de Madariaga" no Instituto Universitario Europeo de Florencia, no marco do estatuto do persoal investigador en formación. BOE Núm. 258 Venres, 26 de outubro de 2012 Páx. 75643-75644. http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/26/pdfs/BOE-A-2012-13314.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución do 5 de outubro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, complementaria á do 7 de setembro, pola que se conceden subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios "Séneca" para o curso académico 2012-2013. BOE Núm. 258 Venres, 26 de outubro de 2012 Páx. 75645. http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/26/pdfs/BOE-A-2012-13315.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->

 • ORDE ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición del Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e "Bachibac" en Liceos Franceses. BOE Núm. 190 Xoves, 9 de agosto de 2012 Páx. 56915-56926. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10654.pdf
 • RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2012-2013. BOE Núm. 190 Xoves, 9 de agosto de 2012 Páx. 57099-57111. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10667.pdf
 • RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas de colaboración de estudantes en departamentos universitarios para o curso académico 2012-2013. BOE Núm. 190 Xoves, 9 de agosto de 2012 Páx. 57112-57120. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10668.pdf
 • RESOLUCIÓN do 19 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan subvencións para novos proxectos de cooperación interuniversitaria con Brasil e para a renovación de proxectos concedidos  ao amparo da convocatoria de 2010. BOE Núm. 192 Sábado, 11 de agosto de 2012 Páx. 57641-57665. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/11/pdfs/BOE-A-2012-10742.pdf
 • RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas de carácter xeral e de mobilidade para o curso académico 2012-2013, para estudantes de ensinanzas universitarias. BOE Núm. 194 Martes, 14 de agosto de 2012 Páx. 58160-58192. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/14/pdfs/BOE-A-2012-10850.pdf
 • ORDE ECD/1807/2012, do 3 de agosto, pola que se fixan os prezos públicos polos servizos académicos universitarios na Universidade Nacional de Educación a Distancia para o curso 2012-2013. BOE Núm. 194 Martes, 14 de agosto de 2012 Páx. 58195-58205. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/14/pdfs/BOE-A-2012-10852.pdf
 • REAL DECRETO 1074/2012, do 13 de xullo, polo que se establece o título de Técnico Superior en Integración Social e se fixan as súas ensinanzas mínimas. BOE Núm. 195 Mércores, 15 de agosto de 2012 Páx. 58549-58621. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/15/pdfs/BOE-A-2012-10866.pdf
 • RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para estancias breves en España e no estranxeiro a persoal investigador en formación do Programa de Formación de Profesorado Universitario, por estimación de recursos. BOE Núm. 195 Mércores, 15 de agosto de 2012 Páx. 58808-58808. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/15/pdfs/BOE-A-2012-10898.pdf
 • RESOLUCIÓN do 23 de agosto de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Extraordinarios de Bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012. BOE Núm. 211 Sábado, 1 de setembro de 2012 Páx. 61743-61749. http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/01/pdfs/BOE-A-2012-11287.pdf
 • RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas a entidades locais territoriais e entidades públicas dependentes das entidades locais territoriais para o mantemento de aulas de formación aberta, flexible e a distancia mediante tecnoloxías da información e a comunicación a través da Aula Mentor. BOE Núm. 214 Mércores, 5 de setembro de 2012 Páx. 62504-62514. http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/05/pdfs/BOE-A-2012-11346.pdf
 • RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se adxudica subvención da Modalidade A do subprograma de estancias de mobilidade de profesores e investigadores en centros estranxeiros de ensinanza superior e investigación. BOE Núm. 219 Martes, 11 de setembro de 2012 Páx. 64093-64094. http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/11/pdfs/BOE-A-2012-11488.pdf
 • RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden subvencións para a mobilidade de estudantes universitarios "Séneca" para o curso académico 2012-2013. BOE Núm. 222 Venres, 14 de setembro de 2012 Páx. 64774-64925. http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/14/pdfs/BOE-A-2012-11596.pdf
 • RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan subvenciones a entidades privadas sen fines de lucro para a realización de actuacións dirixidas á atención educativa de persoas adultas que presenten necesidades educativas especiais durante o curso escolar 2012-2013. BOE Núm. 228 Venres, 21 de setembro de 2012 Páx. 66861-66870. http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/21/pdfs/BOE-A-2012-11876.pdf
 • RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan subvenciones a entidades privadas sen fines de lucro para a realización de actuacións dirixidas a favorecer a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación por parte do alumnado que presente necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade durante o curso escolar 2012-2013. BOE Núm.  228 Venres, 21 de setembro de 2012 Páx. 66871-66879. http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/21/pdfs/BOE-A-2012-11877.pdf
 • RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan subvenciones a entidades privadas sen fines de lucro para a realización de actuacións dirixidas á atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo e á compensación do alumnado que se encontra en contornos sociais desfavorables durante o curso escolar 2012-2013. BOE Núm. 228 Venres, 21 de setembro de 2012 Páx. 66880-66889. http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/21/pdfs/BOE-A-2012-11878.pdf
 • ORDE ECD/2000/2012, do 13 de setembro, pola que se regula o certificado oficial de estudos obrigatorios para os alumnos que finalicen os estudos correspondentes á educación básica sen obter o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, e se modifican a Orde ECI/1845/2007, do 19 de xuño, pola que se establecen os elementos dos documentos básicos de avaliación da educación básica regulada pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, así como os requisitos formais derivados do proceso de avaliación que  son  precisos  para garantir a mobilidade do alumnado, e a Orde ECI/2572/2007, do 4 de setembro, sobre avaliación en Educación Secundaria Obrigatoria. BOE Núm. 230 Luns, 24 de setembro de 2012 Páx. 67689-67696. http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/24/pdfs/BOE-A-2012-11925.pdf
 • RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2012, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica a Adenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento do programa ler para aprender. BOE Núm. 233 Xoves, 27 de setembro de 2012 Páx. 68769-68770. http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/27/pdfs/BOE-A-2012-12109.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->

 • REAL DECRETO 1190/2012, do 3 de agosto, polo que se modifican o Real Decreto 1513/2006, do 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas da Educación Primaria, e o Real Decreto 1631/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria. BOE Núm. 186 Sábado, 4 de agosto de 2012 Páx. 55692-55704. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10473.pdf
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de axudas para cursos de inmersión en lingua inglesa destinadas a titulados en Másteres en Profesorado de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas e a Mestres. BOE Núm. 188 Martes, 7 de agosto de 2012 Páx. 56378. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/07/pdfs/BOE-A-2012-10598.pdf
 • RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os premios de carácter estatal, para o ano 2012, para os centros docentes que desenvolvan boas prácticas dirixidas ao alumnado que presenta necesidades educativas especiais e para os centros que as dirixen á compensación do alumnado que se encontra en contornos sociais desfavorables. BOE Núm. 188 Martes, 7 de agosto de 2012 Páx. 56379-56390. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/07/pdfs/BOE-A-2012-10599.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • REAL DECRETO 961/2012, do 22 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 1892/2008, do 14 de novembro, polo que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas. BOE Núm. 158 Martes, 3 de xullo de 2012 Páx. 47266-47267. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8849.pdf
 • REAL DECRETO 1000/2012, do 29 de xuño, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo, para o curso 2012-2013 e se modifica parcialmente o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. BOE Núm. 160 Xoves, 5 de xullo de 2012 Páx. 47978-47994. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/05/pdfs/BOE-A-2012-9007.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2012, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 25 de maio de 2012, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos. BOE Núm. 166 Xoves, 12 de xullo de 2012 Páx. 49808- 49810. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/12/pdfs/BOE-A-2012-9280.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2012, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 25 de maio de 2012, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de Grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos. BOE Núm. 166 Xoves, 12 de xullo de 2012 Páx. 49811-49814. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/12/pdfs/BOE-A-2012-9281.pdf
 • REAL DECRETO 999/2012, do 29 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 1629/2006, do 29 de decembro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. BOE Núm. 168 Sábado, 14 de xullo de 2012 Páx. 50536-50537. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9367.pdf
 • RESOLUCIÓN do 2 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convoca a probo para a obtención do certificado de Ensinanzas Iniciais para persoas maiores de dezaoito anos no ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para o ano 2012. BOE Núm. 169 Luns, 16 de xullo de 2012 Páx. 50854-50865. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/16/pdfs/BOE-A-2012-9454.pdf
 • RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden bolsas para a realización de estudos de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para o curso 2012-2013. BOE Núm. 170 Martes, 17 de xullo de 2012 Páx. 51297-51298. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/17/pdfs/BOE-A-2012-9534.pdf
 • RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se adxudican subvencións da Modalidade B do subprograma de estancias de mobilidade de profesores e investigadores españois en centros estranxeiros, estancias de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para doutores novos. BOE Núm. 170 Martes, 17 de xullo de 2012 Páx. 51311-51312. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/17/pdfs/BOE-A-2012-9539.pdf
 • RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2012, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do 13 de xuño de 2012, da Conferencia Xeral de Política Universitaria, polo que se fixan os límites de prezos públicos por estudos conducentes á obtención de títulos universitarios oficiais para o curso 2012-2013. BOE Núm. 175 Luns, 23 de xullo de 2012 Páx. 52766. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/23/pdfs/BOE-A-2012-9818.pdf
 • RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2012, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 22 de xuño de 2012 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de Máster e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos. BOE Núm. 181 Luns, 30 de xullo de 2012 Páx. 54500-54503. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/30/pdfs/BOE-A-2012-10214.pdf 
< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • REAL DECRETO 881/2012, do 1 de xuño, de modificación da disposición adicional primeira do Real Decreto 1146/2011, do 29 de xullo, sobre o calendario de implantación do réxime de Ensinanza Secundaria Obrigatoria. BOE Núm. 132 Sábado, 2 de xuño de 2012 Páx. 39621- 39622. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-7338.pdf
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se corrixen erros na do 21 de outubro de 2011, pola que se conceden axudas destinadas á realización de proxectos de innovación aplicada e transferencia do coñecemento na formación profesional do sistema educativo. BOE Núm. 133 Luns, 4 de xuño de 2012 Páx. 40373. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/04/pdfs/BOE-A-2012-7415.pdf
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se adxudican subvencións da modalidade A do subprograma de estancias de profesores e investigadores españois en centros estranxeiros de ensinanza superior e investigación. BOE Núm. 137 Venres, 8 de xuño de 2012 Páx. 41666- 41667. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/08/pdfs/BOE-A-2012-7682.pdf
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se adxudican subvencións da modalidade B do subprograma de estancias de mobilidade de profesores e investigadores españois en centros estranxeiros, estancias de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para doutores novos. BOE Núm. 137 Venres, 8 de xuño de 2012 Páx. 41668-41669. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/08/pdfs/BOE-A-2012-7683.pdf
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan subvencións para favorecer a mobilidade de profesores visitantes e de estudantes en ensinanzas universitarias oficiais de máster desenvolvidos conxuntamente por universidades francesas e españolas para o curso académico 2012-2013. BOE Núm. 138 Sábado, 9 de xuño de 2012 Páx. 42216-42233. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/09/pdfs/BOE-A-2012-7747.pdf
 • RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se prorroga o prazo para a realización do procedemento de avaliación e acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral. BOE Núm. 142 Xoves, 14 de xuño de 2012 Páx. 42889-42890. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/14/pdfs/BOE-A-2012-7894.pdf
 • ORDE ECD/1286/2012, do 11 de xuño, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensinanza nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2012/2013. BOE Núm. 143 Venres, 15 de xuño de 2012 Páx. 43216-43220. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/15/pdfs/BOE-A-2012-7975.pdf
 • ORDE ECD/1299/2012, do 11 de xuño, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinanzas e Sábado, 16 de xuño de 2012 Páx.43548-43550. actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2012/2013. BOE Núm. 144 Sábado, 16 de xuño de 2012 Páx. 43548-43550. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/16/pdfs/BOE-A-2012-8083.pdf
 • RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se adxudican subvencións da Modalidade A do subprograma de estancias de profesores e investigadores españois en centros estranxeiros de ensinanza superior e investigación. BOE Núm. 145 Luns, 18 de xuño de 2012 Páx. 43861- 43862. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/18/pdfs/BOE-A-2012-8195.pdf
 • RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2012, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de axudas para cursos de lingua inglesa no estranxeiro destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas e a Mestres. BOE Núm. 150 Sábado, 23 de xuño de 2012 Páx. 44850. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/23/pdfs/BOE-A-2012-8439.pdf
 • RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para bolsas e contratos do programa de Formación de Profesorado Universitario, no marco do Estatuto do persoal investigador en formación. BOE Núm. 154 Xoves, 28 de xuño de 2012 Páx. 45957-45960. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/28/pdfs/BOE-A-2012-8647.pdf
 • ORDE ECD/1417/2012, do 20 de xuño, pola que se establece a equivalencia do Certificado de Escolaridade e doutros estudos co título de Graduado Escolar regulado na Lei 14/1970, do 4 de agosto, Xeral de Educación e Financiamento da Reforma Educativa, a efectos laborais. BOE Núm. 156 Sábado, 30 de xuño de 2012 Páx. 46938-46941. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8747.pdf
 • RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2012, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se concede a Mención cara a Excelencia aos programas de doutorado das universidades españolas. BOE Núm. 156 Sábado, 30 de xuño de 2012 Páx. 47016-47017. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8772.pdf
 • RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan subvencións para o período 2012-2013 do Programa Nacional de Mobilidade de Recursos Humanos no marco do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica 2008-2011. BOE Núm. 157 Luns, 2 de xullo de 2012 Páx. 47216-47242. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/02/pdfs/BOE-A-2012-8843.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end -->

 


DOG


< !-- Tabs and Sliders Plugin start -->

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2014 pola que se adxudican as axudas do anexo II, modalidade B, da Orde do 24 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2014, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 187 Mércores, 1 de outubro 2014 Páx. 42854-42857. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141001/AnuncioG0164-240914-0006_gl.pdf
 • ORDE do 29 de setembro de 2014 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2014/15 nas universidades do Sistema universitario de Galicia. DOG Núm. 192 Mércores, 8 de outubro 2014 Páx. 43574-43590. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141008/AnuncioG0164-031014-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2014 pola que se conceden as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia, convocadas pola Orde do 14 de maio de 2014. DOG Núm. 199 Venres, 17 de outubro 2014 Páx. 44534-44541. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141017/AnuncioG0164-101014-0001_gl.pdf
 • ORDE do 20 de outubro de 2014 pola que se modifica a Orde do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia  competitiva,  das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2014. DOG Núm. 205 Luns, 27 de outubro 2014 Páx. 45411-45412. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141027/AnuncioG0164-211014-0001_gl.pdf
< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 171 Martes, 9 de setembro de 2014 Páx. 37406-38087. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2014/15. DOG Núm. 174 Venres, 12 de setembro de 2014 Páx. 38388-38390. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140912/AnuncioG0164-080914-0001_gl.pdf
 • DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos. DOG Núm. 175 Luns, 15 de setembro de 2014 Páx. 38714-41177. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140915/AnuncioG0164-110914-0003_gl.pdf
 • CORRECCIÓN de erros. Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos. DOG Núm. 177 Mércores, 17 de setembro de 2014 Páx. 41415. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140917/AnuncioG0164-150914-1_gl.pdf
 • ORDE do 12 de setembro de 2014 pola que se regulan as bases que rexerán o Plan de formación permanente para o persoal da Rede de escolas infantís 0-3 de Galicia e se convocan as actividades para o ano 2014. DOG Núm. 179 Venres, 19 de setembro de 2014 Páx. 41636-41659. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140919/AnuncioCA05-150914-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2014 pola que se fan públicas as segundas anualidades concedidas pola Resolución do 16 de outubro de 2013 relativa ás axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia para 2013, modalidade de grupos de referencia competitiva.. DOG Núm. 185 Luns, 29 de setembro de 2014 Páx. 42521-42524. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140929/AnuncioG0164-190914-0004_gl.pdf
< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • ORDE do 24 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2014, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 147 Martes, 5 de agosto de 2014 Páx. 33640-33679. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140805/AnuncioG0164-290714-0001_gl.pdf
 • DECRETO  98/2014,  do  17  de  xullo,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  do  Consello  Galego  de Universidades. DOG Núm. 148 Mércores, 6 de agosto de 2014 Páx. 33819-33836. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140806/AnuncioG0164-300714-0001_gl.pdf
 • ORDE do 5 de agosto de 2014 pola que se regulan aspectos específicos para a implantación das ensinanzas de formación profesional básica no curso académico 2014/15. DOG Núm. 153 Mércores, 13 de agosto de 2014 Páx. 34802-34852. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140813/AnuncioG0164-050814-0001_gl.pdf
 • ORDE do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa. DOG Núm. 154 Xoves, 14 de agosto de 2014 Páx. 35042-35420. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140814/AnuncioG0164-310714-0001_gl.pdf
 • ORDE do 14 de agosto de 2014 pola que se regula o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15. DOG Núm. 161 Martes, 26 de agosto de 2014 Páx. 36383-36408. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140826/AnuncioG0164-180814-0004_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 14 de agosto de 2014 pola que se conceden as axudas convocadas pola Orde do 4 de abril  de  2014,  pola  que  se  establecen  as  bases  para  a  concesión,  en  réxime  de  concorrencia competitiva, das axudas para proxectos de investigación desenvolvidos por investigadores emerxentes e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. DOG Núm. 161 Martes, 26 de agosto de 2014 Páx. 36443-36446. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140826/AnuncioG0164-180814-0005_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 14 de agosto  de 2014 pola que se conceden as axudas convocadas pola Orde do 4 de abril de 2014, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para proxectos de investigación desenvolvidos por investigadores emerxentes e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. DOG Núm. 163 Xoves, 28 de agosto de 2014 Páx. 36556. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140828/AnuncioG0164-260814-1_gl.pdf
< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do  7 de  maio de  2014 pola que se  aproba a convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes. DOG Núm. 103 Luns, 2 de xuño de 2014 Páx. 24643-24652. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140602/AnuncioO601-220514-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2014, da Universidade de A Coruña, pola que se publica a oferta de emprego público do persoal docente e investigador para o ano 2014. DOG Núm. 107 Venres, 6 de xuño de 2014 Páx. 25796-25797. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140606/AnuncioG2017-280514-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o plan Proxecta e se establecen as bases para a participación   dos   centros   docentes   sostidos   con   fondos   públicos   dependentes   desta consellería, durante o curso escolar 2014/15. DOG Núm. 113 Luns, 16 de xuño de 2014 Páx. 27133-27146. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140616/AnuncioG0164-230514-0001_es.pdf
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2014/15. DOG Núm. 115 Mércores, 18 de xuño de 2014 Páx. 27535- 27558. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140618/AnuncioG0164-110614-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a organismos de investigación de Galicia para a creación, posta en marcha e impulso de unidades mixtas de investigación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. DOG Núm. 115 Mércores, 18 de xuño de 2014 Páx.27572-27632. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140618/AnuncioG0198-100614-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2014 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 11 de marzo de 2014 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 2 de outubro de 2013 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 118 Luns, 23 de xuño de 2014 Páx. 28290-28293. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140623/AnuncioG0164-180614-0001_gl.pdf
 • ORDE do 13 de xuño de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2014/15 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 120 Xoves, 26 de xuño de 2014 Páx. 28787-28803. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140626/AnuncioG0164-180614-0003_gl.pdf
 • ORDE do 26 de xuño de 2014 pola que se ditan actos dirixidos á constitución e posta en funcionamento da Axencia Galega de Servizos Sociais. DOG Núm. 121 Venres, 27 de xuño de 2014 Páx. 29174-29176. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140627/AnuncioCA05-260614-0001_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • DECRETO 205/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Animación Sociocultural e Turística. DOG Núm. 84 Luns, 5 de maio de 2014 Páx. 20068-20222. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140505/AnuncioG0164-200114-0010_gl.pdf
 • ORDE do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión. DOG Núm. 89 Luns, 12 de maio de 2014 Páx. 21244-21270. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140512/AnuncioG0164-050514-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista provisional de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo). DOG Núm. 91 Mércores, 14 de maio de 2014 Páx. 21665-21751. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140514/AnuncioG0164-080514-0003_gl.pdf
 • ORDE do 13 de maio de 2014 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública para cubrir catro prazas para a formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas. DOG Núm. 97 Xoves, 22 de maio de 2014 Páx. 23036-23055. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140522/AnuncioG0164-140514-0007_gl.pdf
 • ORDE do 15 de maio de 2014 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de seis bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas. DOG Núm. 97 Xoves, 22 de maio de 2014 Páx. 23056-23076. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140522/AnuncioG0164-140514-0005_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2014 pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, CUALE. DOG Núm. 97 Xoves, 22 de maio de 2014 Páx. 23077-23079. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140522/AnuncioG0164-150514-0002_gl.pdf
 • ORDE do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2014. DOG Núm. 98 Venres, 23 de maio de 2014 Páx. 23212-23236. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140523/AnuncioG0164-150514-0003_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a data, a hora e o lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo). DOG Núm. 99 Luns, 26 de maio de 2014 Páx. 23641. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140526/AnuncioG0164-140514-0003_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 14 de maio de 2014 pola que se fai pública a convocatoria para a autorización  dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación  no programa de cursos  para a formación  complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, CUALE. DOG Núm. 102 Venres, 30 de maio de 2014 Páx. 24392-24394. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140530/AnuncioG0164-230514-0003_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2014 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 13 de novembro de 2013 pola que se adxudican as axudas da Orde do 2 de agosto de 2013 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 62 Luns, 31 de marzo de 2014 Páx. 14025-14030. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioG0164-260314-0005_gl.pdf
 • ORDE do 18 de marzo de 2014 pola que se autoriza a implantación de ensinanzas universitarias oficiais de máster universitario na Universidade de Santiago de Compostela, para o curso 2013/14. DOG Núm. 61 Venres, 28 de marzo de 2014 Páx. 13233-13235. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140328/AnuncioG0164-200314-0003_gl.pdf
 • ORDE do 17 de marzo de 2014 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 59 Mércores, 26 de marzo de 2014 Páx. 12750-12807. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140326/AnuncioG0164-180314-0002_gl.pdf
 • ORDE do 13 de marzo de 2014 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2014. 12527-12543. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140325/AnuncioG0164-170314-0001_gl.pdf
 • DECRETO 32/2014, do 6 de marzo, polo que se modifica o Decreto 42/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar. DOG Núm. 52 Luns, 17 de marzo de 2014 Páx. 11328-11334. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140317/AnuncioCA05-110314-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2014 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 2 de outubro de 2013 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 52 Luns, 17 de marzo de 2014 Páx. 11337-11343. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140317/AnuncioG0164-120314-0001_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 2 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do II Convenio colectivo da empresa Fundación Camiña Social de atención especializada no ámbito dos menores, mocidade e colectivos en conflito social. DOG Núm. 30 Xoves, 13 de febreiro de 2014 Páx. 6012-6015. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140213/AnuncioCA05-060214-0010_gl.pdf
 • DECRETO 14/2014, do 30 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos da Universidade de Santiago de Compostela. DOG Núm. 29 Mércores, 12 de febreiro de 2014 Páx. 5770-5873. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140212/AnuncioG0164-040214-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. DOG Núm. 27 Luns, 10 de febreiro de 2014 Páx. 5490-5513. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140210/AnuncioG0164-310114-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. DOG Núm. 26 Venres, 7 de febreiro de 2014 Páx. 5156-5173. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140207/AnuncioG0164-300114-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao curso 2013/14. DOG Núm. 22 Luns, 3 de febreiro de 2014 Páx. 4480-4487. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140203/AnuncioG0164-270114-0001_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • LEI 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia. DOG Núm. 249 Martes, 31 de decembro de 2013 Páx. 52521-52585. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131231/AnuncioC3B0-261213-0001_gl.pdf
 • DECRETO 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá. DOG Núm. 244 Luns, 23 de decembro de 2013 Páx. 49324-49344. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131223/AnuncioCA05-101213-0002_gl.pdf
 • ORDE do 18 de decembro de 2013 pola que se fai pública a resolución de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 2013/2014 nas universidades do Sistema universitario de Galicia. DOG Núm. 244 Luns, 23 de decembro de 2013 Páx. 49347-49389. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131223/AnuncioG0164-191213-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2012 pola que se adxudican as axudas da Orde do 12 de setembro de 2012, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas correspondentes á prórroga do Programa Isidro Parga Pondal (nova adxudicación do ano 2009), no marco das accións de formación de investigadores do Programa de recursos humanos do Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica-Incite (2006-2010) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 241 Mércores, 19 de decembro de 2012 Páx. 47196-47199. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121219/AnuncioG0164-121212-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012 pola que se adxudican as axudas para prórrogas do Programa Isidro Parga Pondal (adxudicación do ano 2009), correspondentes a contratos de investigadores en centros de investigación alleos ao Sistema universitario de Galicia (SUG), previstas na Resolución do 7 de agosto de 2012 (Diario Oficial de Galicia número 158, do 21 de agosto), pola que se convocan accións de formación de investigadores do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE 2007-2013. DOG Núm. 237 Xoves, 13 de decembro de 2012 Páx. 46601-46604. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121213/AnuncioG0198-051212-0001_gl.pdf
 • ORDE do 28 de novembro de 2012 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2012/13. DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2012 Páx. 46015. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121207/AnuncioG0164-031212-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2012 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 5 de  xuño de 2012 pola que se establecen  as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia durante os anos 2012 e 2013 de programas integrados para o emprego (Diario Oficial de Galicia número 109, do 8 de xuño de 2012). DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2012 Páx. 46016-46017. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121207/AnuncioCA05-281112-0003_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se lle dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego (Diario Oficial de Galicia número 7, do 11 de xaneiro de 2012). DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2012 Páx. 46018-46022. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121207/AnuncioCA05-281112-0002_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2013 pola que se conceden as axudas da Orde do 5 de xullo de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia, potencialmente cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa operativo de Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2013. DOG Núm. 205 Venres, 25 de outubro de 2013 Páx. 42142-42146. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131025/AnuncioG0164-171013-0003_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2013 pola que se conceden as axudas convocadas pola Orde do 2 de xullo  de 2013, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime  de concorrencia competitiva, das axudas para proxectos de investigación desenvolvidos por investigadores emerxentes e se procede á súa convocatoria para o ano 2013. DOG Núm. 205 Venres, 25 de outubro de 2013 Páx. 42147-42150. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131025/AnuncioG0164-171013-0002_gl.pdf
 • ORDE do 24 de outubro de 2013 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2013/14. DOG Núm. 209 Xoves, 31 de outubro de 2013 Páx. 42693-42706. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131031/AnuncioG0164-281013-0002_gl.pdf
 • ORDE do 24 de setembro de 2013 pola que se convocan axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para estudos universitarios conducentes á obtención do título oficial de máster universitario, destinadas a titulados universitarios en situación laboral de desemprego, para o curso 2013/14, e se establecen as bases reguladoras. DOG Núm. 190 Venres, 4 de outubro de 2013 Páx. 39602-39617. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131004/AnuncioG0164-260913-0003_gl.pdf
 • ORDE do 2 de outubro de 2013 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 197 Martes, 15 de outubro de 2013 Páx. 40706- 40745. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131015/AnuncioG0164-071013-0001_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do II Convenio colectivo da empresa Fundación Camiña Social de atención especializada no ámbito dos menores, mocidade e colectivos en conflito social. DOG Núm. 178 Mércores, 18 de setembro de 2013 Páx. 36846-36899. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130918/AnuncioCA05-040913-0005_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 11 de setembro de 2013, da Universidade de Vigo, sobre delegación de competencias. DOG Núm. 180 Venres, 20 de setembro de 2013 Páx. 37101-37114. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130920/AnuncioU500-160913-0005_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional  e  Innovación  Educativa,  pola  que  se  establece  o  calendario  para  a celebración de eleccións para a constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos. DOG Núm. 181 Luns, 23 de setembro de 2013 Páx. 37286-37292. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130923/AnuncioG0164-160913-0006_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente  ao máster  en Profesorado de  Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2013/14. DOG Núm. 183 Mércores, 25 de setembro de 2013 Páx. 37885-37887. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130925/AnuncioG0164-170913-0001_gl.pdf
 • ORDE  do  19  de  setembro  de  2013  pola  que  se  convocan  axudas,  en  réxime  de concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 2013/14 nas universidades do Sistema universitario de Galicia e se establecen as bases reguladoras. DOG Núm. 185 Venres, 27 de setembro de 2013 Páx. 38167-38188. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130927/AnuncioG0164-200913-0003_gl.pdf
 • ORDE do 26 de agosto de 2013 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican. DOG Núm. 166 Luns, 2 de setembro de 2013 Páx. 34733-33746. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130902/AnuncioG0164-280813-0001_gl.pdf
 • ORDE do 19 de agosto de 2013 pola que se resolve a convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar nos concellos de Galicia para o ano 2013. DOG Núm. 172 Martes, 10 de setembro de 2013 Páx. 35698-35715. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130910/AnuncioG0164-040913-0002_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • ORDE do 27 de xuño de 2013 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2012/13. DOG Núm. 127 Venres, 5 de xullo de 2013 Páx. 26812-26836. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130705/AnuncioG0164-280613-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2013/14, os contratos-programa con centros educativos  e se establecen as  bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. DOG Núm. 127 Venres, 5 de xullo de 2013 Páx. 26837-26852. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130705/AnuncioG0164-280613-0002_gl.pdf
 • ORDE do 2 de xullo de 2013 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para proxectos de investigación desenvolvidos por investigadores emerxentes do Sistema universitario de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2013. DOG Núm. 128 Luns, 8 de xullo de 2013 Páx. 27054-27069. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130708/AnuncioG0164-020713-0001_gl.pdf
 • ORDE do 5 de xullo de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia, potencialmente cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa operativo de Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2013. DOG Núm. 133 Luns, 15 de xullo de 2013 Páx. 28025-28043. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130715/AnuncioG0164-090713-0001_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • LEI 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación de Galicia. DOG Núm. 114 Luns, 17 de xuño de 2013 Páx. 23073-23103. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130617/AnuncioC3B0-060613-0002_gl.pdf
 • ORDE do 12 de xuño de 2013 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público de nove bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 115 Martes, 18 de xuño de 2013 Páx. 23401-23424. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130618/AnuncioG0164-120613-0004_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2013/14. DOG Núm. 115 Martes, 18 de xuño de 2013 Páx. 23425- 23448. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130618/AnuncioG0164-110613-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2013/14. DOG Núm. 116 Mércores, 19 de xuño de 2013 Páx. 23551-23572. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130619/AnuncioG0164-120613-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2013. DOG Núm. 118 Venres, 21 de xuño de 2013 Páx. 24137-24171. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130621/AnuncioG0244-190613-0007_gl.pdf
 • DECRETO 95/2013, do 13 de xuño, polo que se crean as escolas de doutoramento nas universidades do Sistema universitario de Galicia. DOG Núm. 120 Mércores, 26 de xuño de 2013 Páx. 24811-24813. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130626/AnuncioG0164-180613-0002_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia. DOG Núm. 121 Xoves, 27 de xuño de 2013 Páx. 24991. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130627/AnuncioG0164-200613-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN  do  24  de  maio  de  2013,  da  Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria,  pola  que  se  dá  publicidade  aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2013. DOG Núm. 104, Luns, 3 de xuño de 2013 Páx. 19989-19993. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130603/AnuncioG0164-280513-0001_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de maio de 2013 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2013/2014. DOG Núm. 105, Martes, 4 de xuño de 2013 Páx. 20192-20193. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130604/AnuncioG0164-030613-0002_gl.pdf
 • ORDE do 24 de maio de 2013 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2013/2014, nos centros docentes  sostidos con fondos  públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 107, Xoves, 6 de xuño de 2013 Páx. 20671-20688. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130606/AnuncioG0164-290513-0005_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 18 de febreiro de 2013 pola que se convocan os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2012 nas universidades do Sistema Universitario de Galicia. DOG Núm. 108, Venres, 7 de xuño de 2013 Páx. 21224. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130607/AnuncioG0164-040613-0001_gl.pdf
 • CORRECCIÓN de erros. Resolución do  13 de xuño de 2011 pola que se acorda a publicación da normativa sobre permanencia nas titulacións de grao e máster, aprobada no Consello Social do 5 de xuño de 2012. DOG Núm. 109, Luns, 10 de xuño de 2013 Páx. 21711. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130610/AnuncioG2018-040613-0002_gl.pdf
 • DECRETO 86/2013, do 6 de xuño, polo que se modifica o Decreto 39/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013. DOG Núm. 110, Martes, 11 de xuño de 2013 Páx. 21813-21814. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130611/AnuncioG0164-070613-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2013 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario  en  Educación,  Xénero  e  Igualdade  pola  Universidade  de  Santiago  de Compostela. DOG Núm. 110, Martes, 11 de xuño de 2013 Páx. 21898-21899. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130611/AnuncioG2018-030613-0001_gl.pdf
 • ORDE do 5 de xuño de 2013 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2013/14. DOG Núm. 113, Venres, 14 de xuño de 2013 Páx. 22888-22909. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130614/AnuncioG0164-100613-0003_gl.pdf
 • ORDE do 5 de xuño de 2013 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2013/14 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión. DOG Núm. 113, Venres, 14 de xuño de 2013 Páx. 22910-22934. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130614/AnuncioG0164-060613-0002_gl.pdf
 • ORDE do 6 de xuño de 2013 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2013/14. DOG Núm. 113, Venres, 14 de xuño de 2013 Páx. 22935-22959. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130614/AnuncioG0164-100613-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases  para  a  participación  dos  centros  docentes sostidos con fondos  públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2013/14. Núm. 113, Venres, 14 de xuño de 2013 Páx. 22960-22972. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130614/AnuncioG0164-290513-0001_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación  das materias da fase específica da proba de acceso á universidade de bacharelato e FP, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia no curso 2013/14. DOG Núm. 72 Luns, 15 de abril de 2013 Páx. 11217-11225. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130415/AnuncioG0164-050413-0002_gl.pdf
 • ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG Núm. 73 Martes, 16 de abril de 2013 Páx. 11425- 11447. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130416/AnuncioG0164-090413-0001_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 5 de abril de 2013 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade de bacharelato e FP, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia no curso 2013/14. DOG Núm. 74 Mércores, 17 de abril de 2013 Páx. 11688. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130417/AnuncioG0164-160413-1_gl.pdf
 • ORDE do 9 de abril de 2013 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2013. DOG Núm. 75 Xoves, 18 de abril de 2013 Páx. 11797-11805. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130418/AnuncioG0164-110413-0001_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx. 11980. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioG0164-170413-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2013 pola que se publica a normativa de permanencia e progreso do alumnado das titulacións oficiais de grao e máster universitarios desta universidade. DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx. 12061-12067. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG Núm. 79 Mércores, 24 de abril de 2013 Páx. 12743-12744. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130424/AnuncioG0164-190413-0001_gl.pdf
 • ORDE do 25 de abril de 2013 pola que se establecen as bases que rexen as axudas para o programa Galeuropa a mozos e mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera dos Estados membros da Unión Europea, agás España, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 82 Luns, 29 de abril de 2013 Páx.13265-13287. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130429/AnuncioCA05-240413-0001_gl.pdf
 • ORDE do 14 de febreiro de 2013 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2013/14 e seguintes, e se realiza a convocatoria. DOG Núm. 62 Luns, 1 de abril de 2013 Páx. 9386-9404. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130401/AnuncioG0164-140313-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2013 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 17 de outubro de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 62 Luns, 1 de abril de 2013 Páx. 9405-9410. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130401/AnuncioG0164-210313-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2013 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 14 de xaneiro de 2013 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 22 de novembro pola que se resolve a concesión das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 65 Xoves, 4 de abril de 2013 Páx. 9846-9851. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130404/AnuncioG0164-010413-0003_gl.pdf
 • ORDE do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 65 Xoves, 4 de abril de 2013 Páx. 9865-9916. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130404/AnuncioG0164-250313-0003_gl.pdf
 • ORDE do 4 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras do Certame Cooperativismo no Ensino, dirixido ao alumnado e profesorado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013. DOG Núm. 71 Venres, 12 de abril de 2013 Páx. 11079-11094. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130412/AnuncioCA05-090413-0001_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 71 Venres, 12 de abril de 2013 Páx. 11136-11137. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130412/AnuncioG0164-090413-0005_gl.pdf
< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • ORDE do 7 de marzo de 2013 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG Núm. 54 Luns, 18 de marzo de 2013 Páx. 8127-8143. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130318/AnuncioG0164-110313-0001_gl.pdf
 • CORRECCIÓN de erros. Orde do 14 de febreiro de 2013 pola que se revoga a autorización para impartir determinadas titulacións universitarias oficiais de máster e se suprimen ensinanzas universitarias nas universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo. DOG Núm. 55 Martes, 19 de marzo de 2013 Páx. 8263. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130319/AnuncioG0164-140313-0002_gl.pdf
 • ORDE do 11 de marzo de 2013 pola que se designa o órgano estatístico sectorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. DOG Núm. 56 Mércores, 20 de marzo de 2013 Páx. 8441-8443. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130320/AnuncioG0164-130313-0001_gl.pdf
 • ORDE do 18 de marzo de 2013 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2013, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. DOG Núm. 58 Venres, 22 de marzo de 2013 Páx. 8704-8727. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130322/AnuncioG0164-190313-0003_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2013, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes previsto na Resolución do 28 de decembro de 2012 pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2013 (ED114A). DOG Núm. 58 Venres, 22 de marzo de 2013 Páx. 8728. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130322/AnuncioG0164-110313-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2013/14. DOG Núm. 58 Venres, 22 de marzo de 2013 Páx. 8729- 8731. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130322/AnuncioG0164-140313-0007_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, CUALE. DOG Núm. 58 Venres, 22 de marzo de 2013 Páx. 8732-8733. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130322/AnuncioG0164-140313-0006_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2013/14. DOG Núm. 58 Venres, 22 de marzo de 2013 Páx. 8734-8737. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130322/AnuncioG0164-140313-0005_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2013, da Presidencia da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención do informe previo á contratación excepcional de profesorado colaborador polas universidades do Sistema Universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes. DOG Núm. 60 Martes, 26 de marzo de 2013 Páx. 8970-8976. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130326/AnuncioO601-200313-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2013, da Presidencia da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema Universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes. DOG Núm. 60 Martes, 26 de marzo de 2013 Páx. 8977-8983. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130326/AnuncioO601-200313-0001_gl.pdf
 • ORDE do 18 de febreiro de 2013 pola que se convocan os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2012 nas universidades do Sistema Universitario de Galicia. DOG Núm. 43 Venres, 1 de marzo de 2013 Páx. 6026-6041. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130301/AnuncioG0164-210213-0002_gl.pdf
 • DECRETO 39/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013. DOG Núm. 44 Luns, 4 de marzo de 2013 Páx. 6243-6245. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130304/AnuncioG0164-270213-0002_gl.pdf
 • ORDE do 20 de febreiro de 2013 pola se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2013, co obxecto de coñecer a lingua dese país. DOG Núm. 46 Mércores, 6 de marzo de 2013 Páx. 6637-6648. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130306/AnuncioG0164-260213-0001_gl.pdf
 • ORDE do 21 de febreiro de 2013 pola que se establece o procedemento de concesión, baixo o réxime de concorrencia non competitiva, de axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no curso académico 2012/13, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que por causa sobrevida ou imprevista teña dificultades económicas para continuar estudos. DOG Núm. 46 Mércores, 6 de marzo de 2013 Páx. 6649-6661. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130306/AnuncioG0164-260213-0002_gl.pdf
 • ORDE do 1 de  marzo de  2013 pola que se convocan  prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2013. DOG Núm. 46 Mércores, 6 de marzo de 2013 Páx. 6662-6679. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130306/AnuncioG0164-040313-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2013, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se convoca para o ano 2013 o programa de axudas para a participación no programa Conecta con Galicia, dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos e que residan no exterior. DOG Núm. 50 Martes, 12 de marzo de 2013 Páx. 7312-7331. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130312/AnuncioG0244-050313-0004_gl.pdf
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG Núm. 53 Venres, 15 de marzo de 2013 Páx. 7891-7931. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2013 pola que se acorda a publicación do Regulamento polo que se implantan medios electrónicos que facilitan o acceso dos cidadáns aos servizos públicos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e se crean a sede electrónica, o Rexistro Electrónico e o taboleiro de anuncios, aprobado no Consello de Goberno do 29 de xaneiro de 2013. DOG Núm. 53 Venres, 15 de marzo de 2013 Páx. 7961-7985. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG2018-060313-0002_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2013. DOG Núm. 14 Luns, 21 de xaneiro de 2013 Páx. 1650-1661. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130121/AnuncioG0164-110113-0004_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2013 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 22 de novembro de 2012 pola que se resolve a concesión das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011- 2015 (Plan I2C) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 15 Martes, 22 de xaneiro de 2013 Páx. 1839-1845. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130122/AnuncioG0164-150113-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2013, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2012. DOG Núm. 17 Xoves, 24 de xaneiro de 2013 Páx. 2045-2047. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130124/AnuncioG0164-160113-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012, da Universidade de  Vigo, pola que se publica a modificación da Resolución do 15 de outubro de 2010, de publicación do plan de estudos de graduado/a en Educación Infantil. DOG Núm. 19 Luns, 28 de xaneiro de 2013 Páx. 2300-2302. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130128/AnuncioU500-170113-0008_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. DOG Núm. 20 Martes, 29 de xaneiro de 2013 Páx. 2419-2437. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130129/AnuncioG0164-220113-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012, da Universidade de  Vigo, pola que se publica a modificación da Resolución do 15 de outubro de 2010, de publicación do plan de estudos de graduado/a en Educación Primaria. DOG Núm. 20 Martes, 29 de xaneiro de 2013 Páx. 2445-2447. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130129/AnuncioU500-210113-0001_gl.pdf
 • ORDE do 21 de xaneiro de 2013 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2011/12. DOG Núm. 22 Xoves, 31 de xaneiro de 2013 Páx. 2710. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130131/AnuncioG0164-230113-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 21  de decembro de 2012  pola que  se adxudican as axudas do  anexo II, modalidade B, da Orde do 17 de outubro de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 1 Mércores, 2 de xaneiro de 2013 Páx. 11-14. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130102/AnuncioG0164-271212-0001_gl.pdf
 • ORDE do 21 de decembro de 2012 pola que se fai pública a resolución de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 2012/13 nas universidades do Sistema universitario de Galicia. DOG Núm. 2 Xoves, 3 de xaneiro de 2013 Páx. 162-182. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130103/AnuncioG0164-261212-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2012 pola que se fai pública a relación definitiva dos centros seleccionados para desenvolver, con carácter experimental, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería. DOG Núm. 3 Venres, 4 de xaneiro de 2013 Páx. 353-365. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130104/AnuncioG0164-261212-0006_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao curso 2012/13. DOG Núm. 8 Venres, 11 de xaneiro de 2013 Páx. 997-1003. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130111/AnuncioG0164-030113-0001_gl.pdf
 • ORDE do 28 de decembro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios para o curso escolar 2012-2013 (ED101 C). DOG Núm. 9 Luns, 14 de xaneiro de 2013 Páx. 1069-1085. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130114/AnuncioG0164-040113-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2012, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2013 (ED114A). DOG Núm. 11 Mércores, 16 de xaneiro de 2013 Páx. 1263-1270. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130116/AnuncioG0164-070113-0003_gl.pdf
 • DECRETO 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. DOG Núm. 13 Venres, 18 de xaneiro de 2013 Páx. 1453-1527. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130118/AnuncioG0164-150113-0001_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e  de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. DOG Núm. 245 Mércores, 26 de decembro de 2012 Páx. 47794-47810. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_gl.pdf
 • ORDE do 28 de novembro de 2012 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2012/13. DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2012 Páx. 46015. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121207/AnuncioG0164-031212-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2012 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 5 de  xuño de 2012 pola que se establecen  as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia durante os anos 2012 e 2013 de programas integrados para o emprego (Diario Oficial de Galicia número 109, do 8 de xuño de 2012). DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2012
 • Páx. 46016-46017. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121207/AnuncioCA05-281112-0003_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se lle dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego (Diario Oficial de Galicia número 7, do 11 de xaneiro de 2012). DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2012 Páx. 46018-46022. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121207/AnuncioCA05-281112-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012 pola que se adxudican as axudas para prórrogas do Programa Isidro Parga Pondal (adxudicación do ano 2009), correspondentes a contratos de investigadores en centros de investigación alleos ao Sistema universitario de Galicia (SUG), previstas na Resolución do 7 de agosto de 2012 (Diario Oficial de Galicia número 158, do 21 de agosto), pola que se convocan accións de formación de investigadores do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE 2007-2013. DOG Núm. 237 Xoves, 13 de decembro de 2012 Páx. 46601-46604. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121213/AnuncioG0198-051212-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2012 pola que se adxudican as axudas da Orde do 12 de setembro de 2012, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas correspondentes á prórroga do Programa Isidro Parga Pondal (nova adxudicación do ano 2009), no marco das accións de formación de investigadores do Programa de recursos humanos do Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica-Incite (2006-2010) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 241 Mércores, 19 de decembro de 2012 Páx. 47196-47199. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121219/AnuncioG0164-121212-0001_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • ORDE do 31 de outubro de 2012 pola que se modifica, no relativo á duración, ás anualidades e ás datas de xustificación, a Orde do 18 de xullo de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012. DOG Núm. 213 Xoves, 9 de novembro de 2012 Páx. 41836-41838. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121108/AnuncioG0164-021112-  0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 25 de outubro de 2012 pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de decembro de 2011, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades de iniciativa social para o desenvolvemento de programas que contribúan a fomentar a inclusión social e a integración no mercado de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión social. DOG Núm. 213 Xoves, 9 de novembro de 2012 Páx. 41839-41842. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121108/AnuncioCA05-301012-  0001_gl.pdf
 • ORDE do 25 de outubro de 2012 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2012, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. DOG Núm. 215 Luns, 12 de novembro de 2012 Páx. 42236-42293. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121112/AnuncioG0164-021112-  0001_gl.pdf
 • ORDE do 6 de novembro de 2012 pola que se modifica a Orde do 18 de setembro de 2012 pola que se fai pública a composición dos consellos sociais das universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo. DOG Núm. 217 Mércores, 14 de novembro de 2012 Páx. 42719-42720. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121114/AnuncioG0164-091112-  0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. DOG Núm. 219 Venres, 16 de novembro de 2012 Páx. 43208-43239. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121116/AnuncioCA05-121112-  0005_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 15 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a do 22 de maio de 2012 que convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2012-2013. DOG Núm. 209 Venres, 2 de novembro de 2012 Páx. 41111. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121102/AnuncioG0164-261012-0001_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • ORDE do 10 de setembro de 2012 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2012/13. DOG Núm. 188 Martes, 2 de outubro de 2012 Páx. 37834-37837. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121002/AnuncioG0164-250912-0003_gl.pdf
 • ORDE do 20 de setembro 2012 pola que se resolve a convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2012, co obxecto de coñecer a lingua dese país, convocadas pola Orde do 3 de maio de 2012. DOG Núm. 188 Martes, 2 de outubro de 2012 Páx. 37838-37892. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121002/AnuncioCA05-270912-0001_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 7 de agosto de 2012 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican. DOG Núm. 191 Venres, 5 de outubro de 2012 Páx. 38339. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121005/AnuncioG0164-021012-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización da nova relación de seccións bilingües no curso 2012/13 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. DOG Núm. 191 Venres, 5 de outubro de 2012 Páx. 38340-38360. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121005/AnuncioG0164-270912-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2012 pola que se amplía ata o 20 de decembro o prazo de que dispoñen os beneficiarios das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 16 de decembro de 2011, para a xustificación das actividades de formación de adultos subvencionadas por medio da citada orde. DOG Núm. 191 Venres, 5 de outubro de 2012 Páx. 38361. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121005/AnuncioG0164-270912-0003_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2012, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2012. DOG Núm. 191 Venres, 5 de outubro de 2012 Páx. 38362-38364. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121005/AnuncioG0164-270912-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2012 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2011/12. DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2012 Páx. 38522-38526. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121008/AnuncioG0164-011012-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2011/12, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2012 Páx. 38527-38529. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121008/AnuncioG0164-011012-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2012 pola que se conceden as axudas convocadas pola Orde do 14 de maio de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para proxectos de investigación desenvolvidos por investigadores emerxentes e se procede á súa convocatoria para o ano 2012. DOG Núm. 194 Mércores, 10 de outubro de 2012 Páx. 38821-38823. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121010/AnuncioG0164-031012-0004_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2012 pola que se conceden as axudas da Orde do 7 de maio de 2012 pola que se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia para 2012, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa operativo de Galicia 2007-2013. DOG Núm. 194 Mércores, 10 de outubro de 2012 Páx. 38824-38829. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121010/AnuncioG0164-031012-0003_gl.pdf
 • ORDE do 8 de outubro de 2012 pola que se establece o procedemento para a implantación, avaliación e certificación de cursos especializados para o perfeccionamento de idiomas de nivel C nas escolas oficiais de idiomas de Galicia. DOG Núm. 195 Xoves, 11 de outubro de 2012 Páx. 38987-38992. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121011/AnuncioG0164-091012-0003_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición da comisión de selección que supervisará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2011/12. DOG Núm. 195 Xoves, 11 de outubro de 2012 Páx. 39041- 39042. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121011/AnuncioG0164-031012-0001_gl.pdf
 • ORDE do 2 de outubro de 2012 pola que se modifica a do 29 de xuño de 2012 de oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2012/13. DOG Núm. 197 Martes, 16 de outubro de 2012 Páx. 39355-39356. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121016/AnuncioG0164-101012-0001_gl.pdf
 • ORDE do 3 de outubro de 2012 pola que se resolve a convocatoria do 9 de maio de 2012, pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. DOG Núm. 199 Xoves, 18 de outubro de 2012 Páx. 39574. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121018/AnuncioG0164-091012-0004_gl.pdf
 • ORDE do 10 de outubro de 2012 pola que se fai pública a resolución do concurso público de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2012/2013. DOG Núm. 201 Luns, 22 de outubro de 2012 Páx. 39851-39859. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121022/AnuncioG0164-151012-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a do 22 de maio de 2012 que convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2012-2013. DOG Núm. 202 Martes, 23 de outubro de 2012 Páx. 39979-39982. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121023/AnuncioG0164-161012-0003_gl.pdf
 • ORDE do 17 de outubro de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 205 Venres, 26 de outubro de 2012 Páx. 40345- 40378. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121026/AnuncioG0164-181012-0006_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • ORDE do 22 de agosto de 2012 pola que se fai pública a convocatoria de trinta prazas de colaboradores bolseiros nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo. DOG Núm. 167 Luns, 3 de setembro de 2012 Páx. 34918-34922. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120903/AnuncioG0164-220812-0001_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 22 de marzo de 2012 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. DOG Núm. 174 Mércores, 12 de setembro de 2012 Páx. 35773. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120912/AnuncioG0164-070912-0001_gl.pdf
 • DECRETO 179/2012, do 30 de agosto, polo que se modifica o Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. DOG Núm. 176 Venres, 14 de setembro de 2012 Páx. 35936-35942. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120914/AnuncioG0164-100912-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar novos centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2012- 2013. DOG Núm. 177 Luns, 17 de setembro de 2012 Páx. 36111-36113. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120917/AnuncioG0164-120912-0001_gl.pdf
 • ORDE do 12 de setembro de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas correspondentes á prórroga do programa Isidro Parga Pondal (nova adxudicación do ano 2009) no marco das accións de formación de investigadores do Programa de recursos humanos do Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica-Incite (2006-2010) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 180 Xoves, 20 de setembro de 2012 Páx. 36723-36741. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120920/AnuncioG0164-130912-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións dos membros dos consellos escolares dos centros docentes sostidos con fondos públicos. DOG Núm. 180 Xoves, 20 de setembro de 2012 Páx. 36742-36747. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120920/AnuncioG0164-110912-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establecen as datas de elección dos membros das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores de Centros de Ensino non Universitario. DOG Núm. 180 Xoves, 20 de setembro de 2012 Páx. 36748-36750. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120920/AnuncioG0164-110912-0002_gl.pdf
 • ORDE do 13 de setembro de 2012 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2012/13 destinadas a funcionarios docentes non universitarios. DOG Núm. 183 Martes, 25 de setembro de 2012 Páx. 37213-37216. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120925/AnuncioG0164-200912-0003_gl.pdf
 • ORDE do 17 de setembro de 2012 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para o curso 2012/13. DOG Núm. 184 Mércores, 26 de setembro de 2012 Páx. 37318-37334. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120926/AnuncioG0164-190912-0001_gl.pdf
 • ORDE do 18 de setembro de 2012 pola que se fai pública a composición dos consellos sociais das universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo. DOG Núm. 185 Xoves, 27 de setembro de 2012 Páx. 37434-37440. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120927/AnuncioG0164-200912-0002_gl.pdf
 • ORDE do 19 de setembro de 2012 pola que se convocan axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 2012/13 nas universidades do Sistema universitario de Galicia, e se establecen as bases reguladoras. DOG Núm. 185 Xoves, 27 de setembro de 2012 Páx. 37572-37589. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120928/AnuncioG0164-210912-0002_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->

< !-- Tabs and Sliders Plugin end --> < !-- Tabs and Sliders Plugin start -->
 • RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, con carácter experimental, os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería. DOG Núm. 108 Xoves 7 de xuño de 2012 Páx. 21982-21998. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120607/AnuncioG0164-310512-0005_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. DOG Núm. 108 Xoves 7 de xuño de 2012 Páx. 21999-22021. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120607/AnuncioG0164-300512-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2012-2013. DOG Núm 108 Xoves 7 de xuño de 2012 Páx. 22022-22035. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120607/AnuncioG0164-050612-0002_gl.pdf
 • ORDE do 30 de maio de 2012 pola que se convocan axudas dirixidas a conservatorios e escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. DOG Núm. 109 Venres 8 de xuño de 2012 Páx. 22241-22261. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120608/AnuncioG0164-010612-0004_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 4 de xuño de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2012-2013. DOG Núm. 113 Xoves, 14 de xuño de 2012 Páx. 23287. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120614/AnuncioG0164-110612-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2012, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2012. DOG Núm. 113 Xoves, 14 de xuño de 2012 Páx. 23288-23289. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120614/AnuncioG0164-060612-0003_gl.pdf
 • ORDE do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013. DOG Núm. 114 Venres, 15 de xuño de 2012 Páx. 23510-23529.
 • http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120615/AnuncioG0164-130612-0004_gl.pdf
 • ORDE do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013. DOG Núm. 114 Venres, 15 de xuño de 2012 Páx. 23530-23547.
 • http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120615/AnuncioG0164-130612-0008_gl.pdf
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 24 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2012-2013. DOG Núm. 115 Luns, 18 de xuño de 2012 Páx. 23776. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120618/AnuncioG0164-130612-0001_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sustentados con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2012-2013. DOG Núm. 115 Luns, 18 de xuño de 2012 Páx. 23777-23801. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120618/AnuncioG0164-130612-0007_gl.pdf
 • ORDE do 12 de xuño de 2012 pola que se aproban as bases para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para o desenvolvemento de actividades de formación académica de curta duración, desenvolvidas fóra da comunidade autónoma, destinadas a grupos de alumnos universitarios que cursen os seus estudos oficiais nas universidades do SUG. DOG Núm. 118 Xoves, 21 de xuño de 2012 Páx. 24631-24644. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120621/AnuncioG0164-140612-0002_gl.pdf
 • ORDE do 13 de xuño de 2012 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2012/2013 nos centros docentes sostidos con fondos públicos. DOG Núm. 119 Venres, 22 de xuño de 2012 Páx. 24931-24947. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120622/AnuncioG0164-150612-0002_gl.pdf
 • RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2012 pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de novos centros adscritos á Rede Abalar para o curso 2012/2013. DOG Núm. 120 Luns, 25 de xuño de 2012 Páx. 25140-25145. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120625/AnuncioG0164-180612-0002_gl.pdf
 • ORDE do 28 de xuño de 2012 pola que se suspende a aplicación do punto décimo segundo da adenda asinada o 11 de xullo de 2006 pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais CC.OO., ANPE e CSI-CISF, do Acordo do 20 de xuño de 1995 sobre acceso á función pública docente en calidade de profesor interino ou substituto. DOG Núm. 124 Venres, 29 de xuño de 2012 Páx. 25982-25983. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120629/AnuncioG0164-280612-0001_gl.pdf

< !-- Tabs and Sliders Plugin end -->

Home