Share

Solicitamos o seu permiso para obter datos estatísticos da súa navegación nesta web, en cumprimento do Real  Decreto-Lei 13/2012.

Se continúa navegando consideramos que acepta o uso de cookies

Responsable do tratamento da información:

  • Identidade: Rede Inmigración Escola e Sociedade (RIES)
  • Dirección postal: Rúa Xosé María Suárez Núñez, s/n. Campus Vida, 15782, Santiago de Compostela, Galicia, España
  • Teléfonos: 881 81 38 90 / 881 81 37 55

Finalidade do tratamento dos datos e conservación:

  • Trátase a información facilitada a través dos contactos que se dirixan por calquera tipo de consulta á Rede RIES ou sexan subscritores das novas do portal web redries.es.
  • Envíanse comunicacións e información relativa á Rede RIES e as súas actividades que poidan ser de interese dos seus subscritores vía feedburner-Google.
  • Os usuarios poderán anular voluntariamente a súa subscrición a través da aplicación feedburner-Google.
  • Os datos facilitados conservaranse ata que o subscritor se dea de baixa (en calquera momento).

 

Datos específicos dos que dispón a Rede RIES:

  • Enderezo electrónico de contactos e subscricións.

 

Destinatarios dos datos:

  • Os datos non serán facilitados a ningunha outra entidade fóra da Rede RIES.

 

Dereitos dos usuarios:

  • Os usuarios teñen dereito en todo momento a rectificar, suprimir ou oporse ao tratamento dos datos dos usuarios.  Para exercer os devanditos dereitos poderá porse en contacto coa Rede RIES achegando copia do DNI ou documento análogo que verifique a identidade.

Home